Conferentie 12de AOAC Lowlands symposium 'Duurzame eiwitvervangers onder de loep'

Eiwitten maken een cruciaal deel uit van onze voeding. Het huidige model van eiwitproductie en -consumptie staat echter onder druk. Uit alle hoeken klinkt dat meer diversiteit en duurzaamheid noodzakelijk zijn. Welke eiwitbronnen zijn er op heden beschikbaar en welke alternatieve eiwitbronnen staan klaar om onze supermarkten te veroveren? Is de consument hier klaar voor en zijn deze eiwitten ook veilig? Hoe gaan onze lokale bedrijven om met deze veranderingen en waar lopen ze tegenaan? Kunnen de veehouderij en veevoederketens anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen en zorgen voor meer duurzaamheid? Welke uitdagingen zijn er op vlak van voedselzekerheid en wat is de impact op onze economie en het milieu?

Wil je graag een antwoord op deze vragen? Kom dan zeker op donderdag 13 oktober 2022 naar het 12de AOAC Lowlands symposium ‘Duurzame eiwitvervangers onder de loep’. Naast gerenommeerde sprekers uit België en Nederland die de verschillende invalshoeken rond het gebruik van eiwitvervangers toelichten, zullen ook enkele sprekers uit het bedrijfsleven hun ervaringen met ons delen. Het symposium is voor iedereen die betrokken is bij het onderzoek naar en de ontwikkeling, de productie, het gebruik en de controle van eiwitvervangers in de agrovoedingssector.

Programma

 • Opening door de voorzitter - Peter Hoos - AOAC Lowlands
 • Algemene inleiding rond duurzame eiwitvervangers - Geert Van Royen - ILVO
 • Wetgeving Novel Foods - Clemens van Rossum - College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • Eiwitvervangers door het oog van de consument en hun impact op de economie - Prof. Wim Verbeke - Universiteit Gent
 • Case study: Van idee tot product - Alternatieve eiwitbronnen voor kaasproductie - Venetka Agayn - Fervena
 • Voedselveiligheid van insecten en enkele analytische aspecten
  Prof. Ine van der Fels - WFSR
 • Case study: Het gebruik van fermentatoren om melkeiwitten te maken uit gras
  Will van den Tweel
  - Those Vegan Cowboys
 • Case study: Het gebruik van eiwitten uit microalgen - René Draaisma - Unilever
 • Case study: Alternatieve eiwitbronnen en circulariteit - Kirsten Knobel - The Protein Brewery
 • Samenvatting van de dag - Peter Hoos - AOAC Lowlands
 • Receptie

Kostprijs en inschrijven

€ 200 excl. BTW (inschrijving vóór 1 augustus 2022)
€ 250 excl. BTW (inschrijving na 1 augustus 2022)
€ 125 excl. BTW voor studenten, mits geldig bewijs
Bij inschrijving zal u in augustus een factuur ontvangen.
Bij annulatie later dan 13 september, wordt € 50 in rekening gebracht.
U kan zich registreren op onze website www.aoaclowlands.nl