Onderzoeksproject Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobust beheerd

In uitvoering SOILSTRUCT
Mais mulch

Contacteer onze expert

Partners

Inagro, Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen