Onderzoeksproject Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobust beheerd

In uitvoering SOILSTRUCT
Mais mulch

Contacteer onze expert

Contacteer een projectmedewerker

Koen Willekens

Koen Willekens

Expert bodembeheer, biologische en agro-ecologische teeltsystemen en compostering

Contact