Onderzoeksproject Slimme aardappelbewaring

In uitvoering SAB

Contacteer onze expert

Algemeen kader

We beogen de slimme bewaring van aardappelen in bulk. Slimme bewaring betekent langdurige(re) bewaring met minimale bewaarverliezen door maximaal rekening te houden met alle beïnvloedende factoren. Dit doen we door doelgerichte kennisopbouw rond het product, de bewaarinfrastructuur en de ventilatiebehoeften. Het resultaat is ventilatiesturing op maat van het product.

Onderzoeksaanpak

Zowel de klimaatbeheersing als de bewaarkennis moeten aangepast worden aan de nieuwe noden in de sector. Bewaarkennis wordt opgebouwd aan de hand van veld- en respiratieproeven. Hierbij onderzoeken we de invloed van rassenkeuze en teelttechniek tijdens de veldfase, en rijpheid bij oogst, op de evolutie van de kwaliteit van de aardappelen tijdens en na de bewaring. Deze kennis wordt gebundeld in een “partijpaspoort”, een set van kengetallen die de aard en bewaarbaarheid van een lot aardappelen definieert. Kennis rond klimaatbeheersing wordt opgebouwd door middel van rekenkundige modellen m.b.v. Computation Fluid Dynamics (CFD). Zo onderzoeken we welke eisen aan de bewaarinfrastructuur en de ventilatie gesteld worden. Het partijpaspoort vertelt hoe de ventilatiesturing optimaal wordt ingesteld, rekening houdend met de voorgeschiedenis van het product.

Relevantie/Valorisatie

Aardappeltelers hebben vernieuwde richtlijnen voor de optimale, bewaring van hun aardappelen, afgestemd op de nieuwe rassen en de langere bewaarperioden. De richtlijnen zijn productspecifiek want houden rekening met de voorgeschiedenis van het product. Aardappeltelers en loodsenbouwers hebben vernieuwde richtlijnen voor een optimale bewaarinfrastructuur.