Onderzoeksproject Optimale spuittoepassingen van gewasbeschermingsmiddelen

In uitvoering OPTISPRAY
Optispray

Contacteer onze expert

Algemeen kader

De algemene doelstelling van OPTiSPRAY is landbouwers, loonwerkers en adviseurs te ondersteunen in hun keuze van de optimale spuittechniek, in functie van gewas(stand), doelwitorganisme en type gewasbeschermingsmiddel (GBM). Daarvoor ontwikkelen we een gebruiksvriendelijke beslissingstool (OPTiSPRAY spuitapp) die hen in staat stelt om de meest efficiënte spuitinstelling en/of toepassingstechniek te selecteren. Het achterliggende doel is om de depositie op het doelwitorganisme te optimaliseren en de hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en de verliezen naar de bodem te minimaliseren.

Onderzoeksaanpak

We ontwikkelen eerst een CFD-gebaseerd model (CFD staat voor Computational Fluid Dynamics) dat spuittoepassingen simuleert voor drie modelgewassen, zijnde aardappelen, tarwe, spruitkool, én voor een vlakkevelds onkruidbestijding. Als input voor het model worden de spuittechnieken en -instellingen gekarakteriseerd aan de hand van labtesten (o.a. druppelkarakteristieken, spuitverdeling, luchtsnelheden) en aan de hand van veldtesten (depositie en bedekking). Daarnaast stellen we dosis-responscurven op voor herbiciden, die eveneens dienen als input voor het model. Tot slot maken we een onderbouwde techno-economische evaluatie om de kosten en baten van een verbeterde spuittechniek te kwantificeren.

Relevantie/Valorisatie

De wereldwijde landbouw is sterk afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) voor het onder controle houden van plantenziekten en plagen. Het verkleinen van de negatieve impact van GBM is een grote wereldwijde maatschappelijke uitdaging. Dit project ondersteunt de Vlaamse landbouwers en de sector van gewasbeschermingstoepassingen om het potentieel van bestaande en innovatieve technieken ten volle te benutten en alzo het gebruik van GBM en de eventuele verliezen naar de omgeving te reduceren.

Volg alle projectnieuws via:

LinkedIn OPTISPRAY

Twitter OPTISPRAY