Onderzoeksproject houtvezel als veenvervanger voor een toekomstgerichte en duurzame tuinbouw

In uitvoering SUBTECH
Houtvezels

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

SUBTECH ontwikkelt milieuvriendelijke oplossingen voor de teelt van gewassen in substraten die gebaseerd zijn op houtvezel. Het project faciliteert hierdoor meer duurzame en grondstof-efficiënte productiesystemen voor de glastuinbouw. Teeltsubstraten met houtvezel als vervanging voor het klassieke veen leiden tot minder broeikasgasemissies. Immers de fossiele grondstof veen moet dan minder worden ontgonnen, en hout - en de vezels ervan - zijn een hernieuwbare grondstof. Tegelijk is het doel om te werken aan precisie-fertigatie gebaseerd op modellen (Big Data) en sensortechnologie. We mikken hier op minder milieu-impact en minder waterverliezen, en op hogere opbrengsten en een hogere gewaskwaliteit. Het hoofddoel van SUBTECH is dat er een verbeterde gewasgezondheid ontstaat, door het verminderen van de ziektedruk met een lagere nood aan het chemische gewasbeschermingsmiddelen en een hogere voedselveiligheid.

Onderzoeksaanpak

We ontwikkelen nieuwe en functionele houtvezel-gebaseerde teeltsubstraten voor de professionele glastuinbouw. Materialen gebaseerd op fijnspar en mengsels met deze houtvezels worden getest voor plantenteelt in tunnelserres en glastuinbouw. De fertigatie en watergift worden geoptimaliseerd voor deze nieuwe substraatmengsels op basis van sensor-monitoring. Deze nieuwe kennis over teelt in duurzame houtvezelsubstraten wordt samengevat en gecommuniceerd. Veelbelovende mengsels worden vervolgens getest en beoordeeld door Noorse telers.

Relevantie/Valorisatie

In de voorbije honderd jaar is ongeveer één derde van de veengebieden in Noorwegen vernietigd. De veengebieden worden bedreigd door veenontginning, landbouw en verstedelijking. Ook de EU formuleert een kritisch oordeel over het gebruik van veen voor de tuinbouwsector, en er bestaat een aanhoudende politieke druk om veengebruik te verminderen. De ontwikkeling van veenvrije teeltsubstraten is een belangrijke uitdaging voor een duurzame toekomst van de tuinbouw. Nieuwe kennis over plantenvoeding en sensorgebaseerde fertigatie leidt tot een beter inzicht in de plantenfysiologie en een meer grondstofefficiënte precisietuinbouw. SUBTECH heeft de potentie in zich om de denkwijze over teeltsubstraten grondig te veranderen.

Financiering

Norwegian Research Council