Onderzoeksproject Houtvezel als veenvervanger voor een toekomstgerichte en duurzame tuinbouw

Voltooid SUBTECH
Houtvezels

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Algemeen kader

SUBTECH ontwikkelt, in samenwerking met actoren in Noorwegen, milieuvriendelijke oplossingen voor de teelt van gewassen in substraten, gebaseerd op houtvezel. Het project faciliteert hierdoor meer duurzame en grondstof-efficiënte productiesystemen voor de glastuinbouw. Teeltsubstraten met houtvezel - als vervanging voor het klassieke veen - leiden tot minder broeikasgasemissies. Immers de fossiele grondstof veen moet dan minder worden ontgonnen, en hout - en de vezels ervan - zijn een hernieuwbare grondstof. Tegelijk is het doel om te werken aan precisie-fertigatie gebaseerd op modellen (Big Data) en sensortechnologie. We mikken hier op minder milieu-impact en minder waterverliezen, en op hogere opbrengsten en een hogere gewaskwaliteit. Het hoofddoel van SUBTECH is dat er een verbeterde gewasgezondheid ontstaat, door het verminderen van de ziektedruk met een lagere nood aan het chemische gewasbeschermingsmiddelen en een hogere voedselveiligheid.

Onderzoeksaanpak

Bij afloop van het project zijn er inderdaad nieuwe en functionele houtvezel-gebaseerde teeltsubstraten voor de professionele glastuinbouw ontwikkeld en getest. Houtvezels gebaseerd op fijnspar zijn gebruikt als substraat voor aardbeien in tunnelserres, en ook het HERgebruik van het houtvezelsubstraat is met succes getest. De fertigatie en watergift zijn geoptimaliseerd voor deze nieuwe substraatmengsels op basis van sensor-monitoring. Deze nieuwe kennis over teelt in duurzame houtvezelsubstraten is samengevat en gecommuniceerd. Veelbelovende mengsels kunnen nu getest en beoordeeld worden door Noorse telers.

Relevantie/Valorisatie

In de voorbije honderd jaar is ongeveer één derde van de veengebieden in Noorwegen vernietigd. De veengebieden worden bedreigd door veenontginning, landbouw en verstedelijking. Ook de EU formuleert een kritisch oordeel over het gebruik van veen voor de tuinbouwsector, en er bestaat een aanhoudende politieke druk om veengebruik te verminderen. De ontwikkeling van veenvrije teeltsubstraten is een belangrijke uitdaging voor een duurzame toekomst van de tuinbouw. Nieuwe kennis over plantenvoeding en sensorgebaseerde fertigatie leidt tot een beter inzicht in de plantenfysiologie en een meer grondstofefficiënte precisietuinbouw. SUBTECH heeft de manier van denken over teeltsubstraten grondig veranderd.

Financiering

Norwegian Research Council