Onderzoeksproject ERA-Net Cofund Voedselsystemen en Klimaat

In uitvoering ERA-NET COFUND FOSC
Logo: FOSC ERA-NET Cofund on Food Systems and Climate

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het ERA-Net Cofund FOSC (Food Systems and Climate) wordt uitgevoerd in het kader van FACCE-JPI, het Europees Joint Programming Initiative dat focust op landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering, het Belmont Forum, en het ERA-Net Cofund LEAP-Agri. Het doel van FOSC is het initiëren en stimuleren van een transnationale samenwerking op het gebied van de maatschappelijke en systemische transitie voor de ontwikkeling van duurzame en klimaatbestendige voedselsystemen.

Onderzoeksaanpak

Het FOSC consortium bestaat uit 28 internationale partners uit Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Bovenop een transnationale co-funded call zal het netwerk ook een aantal andere activiteiten initiëren en organiseren zoals speciale outreach-evenementen en seminars. ILVO is verantwoordelijk voor de opvolging, monitoring en impact assessment van de onderzoeksprojecten van de co-funded call en de verspreiding van de onderzoeksresultaten op de website. ILVO zal ook het finale seminar over de onderzoeksresultaten mede organiseren.

Relevantie/Valorisatie

Aanpassing aan de klimaatverandering vereist een systemische verandering en transformatie van de mondiale voedselsystemen met een meer holistische en geïntegreerde aanpak. Eind december 2019 is reeds de co-funded call gelanceerd die afgesloten werd op 19 februari 2020. Het onderzoek focust op het beoordelen van de gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw- en voedselmarkten en het ontwikkelen van duurzame en veerkrachtige voedselwaardeketens in de context van veranderende voedselbehoeften en -patronen (diëten).

Financiering

EU Horizon2020