Persbericht Horizon Europe’s ClimateSmartAdvisors project gaat van start, ondersteuning van Europa's ambitieuze klimaatdoelstellingen

31/05/2023

Europa is op een missie om de wereld te leiden in de aanpak van klimaatverandering, met als doel om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. De kern van dit ambitieuze streven is de Europese Green Deal, die een duidelijk doel stelt: een minimale vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990.

De landbouw is verantwoordelijk voor 10,1% van deze emissies, maar heeft ook een enorm potentieel voor koolstofopslag in de bodem. De uitdaging bestaat erin manieren te vinden om de emissies te minimaliseren zonder de voedselproductie in het gedrang te brengen. De landbouwsector erkent de noodzaak van aanpassing aan de klimaatverandering en moet innovatieve mitigatie- en adaptatie-oplossingen testen en uitvoeren, met het oog op de schaalbaarheid en overdraagbaarheid ervan in verschillende regio's en lidstaten.

Een belangrijke speler in deze transformatie zijn landbouwadviseurs, die worden erkend als belangrijke actoren bij het bevorderen van klimaatslimme innovaties en het uitwisselen van waardevolle inzichten met landbouwers. Hun rol is duidelijk: de overgang naar klimaatvriendelijke landbouwsystemen in heel Europa versnellen, een duurzame toekomst voor de landbouw veiligstellen en tegelijk de klimaatverandering actief bestrijden.

Landbouwadviseurs in staat stellen een klimaatvriendelijke landbouw in heel Europa te stimuleren

Het algemene doel van het project ClimateSmartAdvisors is het mobiliseren van de landbouwadviesgemeenschap in de EU, zodat landbouwers in heel Europa op grote schaal klimaatvriendelijke landbouwmethoden gaan toepassen. Het project wil de rol van landbouwadviseurs en adviesdienstverleners versterken door hen uit te rusten met de nodige technische en methodologische deskundigheid om begeleiding op maat te bieden. Door de innovatieve benaderingen en instrumenten van het zusterproject ClimateFarmDemo toe te passen en te delen, wil ClimateSmartAdvisors de grootschalige toepassing van GLB-praktijken in de landbouwgemeenschap in de EU-lidstaten en de geassocieerde landen bevorderen.

Om dit te bereiken brengt ClimateSmartAdvisors, gecoördineerd door ILVO in België, een consortium van 73 partnerorganisaties uit 27 landen samen. Via deze organisaties zal het project zich rechtstreeks bezighouden met minimaal 1500 adviseurs - 140 worden opgeleid tot Climate Smart Coaches, uitgerust om de capaciteitsopbouw van hun collega's te ondersteunen, en 1360 worden ondersteund in hun ontwikkeling tot Climate Smart Advisors.

"Adviseurs worden gezien als belangrijke spelers in het proces om landbouwers te helpen de uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken. Er moet echter worden gewerkt aan de verdere versterking van de capaciteiten van adviseurs om gericht en contextspecifiek klimaatslim advies te geven. Dit is precies de kern van ons project: we zullen adviseurs ondersteunen bij het versterken van hun kennis en vaardigheden, door specifieke opleiding te bieden, door collegiale coaching en kennisuitwisseling te ondersteunen en door specifieke instrumenten en praktijken te ontwikkelen." - Lies Debruyne, projectcoördinator ClimateSmartAdvisors

Het 7 jaar durende project ClimateSmartAdvisors is net van start gegaan met een grote partnerbijeenkomst in Brussel. De bijeenkomst is bedoeld om een basis te leggen voor het opbouwen van een sterke gemeenschap voor het pionieren met nieuwe benaderingen en strategieën om het agrarische landschap opnieuw vorm te geven en bij te dragen aan de klimaatneutrale toekomst van Europa.

Vragen?

Contacteer ons

Lies Debruyne

Onderzoekster ILVO

Ook interessant