Onderzoeksproject Efficiënter management van het varkensbedrijf via individuele opvolging van de zeugen en vleesvarkens

In uitvoering PIGID
Zeug biggen varken

Contacteer onze expert

Jarissa Maselyne

Jarissa Maselyne

Expert data-analyse en precisieveeteelt

Contact

Algemeen kader

De technische mogelijkheden om individuele vleesvarkens van geboorte tot slacht op te volgen met behulp van elektronische identificatie bestaan. Dit project bekijkt, in samenwerking met een aantal varkenshouders, welke (individuele) data en analyses precies belangrijk worden gevonden om diertechnische, bedrijfsfinanciële of arbeidsgerelateerde verbeteringen op te leveren. Momenteel selecteren zeugenhouders hun moeder- en vaderdieren op basis van vruchtbaarheid en andere kraamstalparameters, maar ze kunnen maar heel moeilijk of niet de opvolging doen van de groei en kwaliteit van de nakomelingen. Individuele dieropvolging van biggen en vleesvarkens maakt het wel mogelijk om prestaties, vaccinatie- en medicatiegebruik, gebreken en dierziektes in kaart te krijgen voor elke ouderpaar en voor elke omgevingsmaatregel. De varkenshouder blijkt nood te hebben aan inzichten in HOE individuele varkens op te volgen, welke gegevens te verzamelen om vervolgens welke meerwaarde te bereiken. Algemeen doel van het project is het beter management van het varkensbedrijf door het opsporen van opportuniteiten via traceerbaarheid van geboorte tot slacht.

Onderzoeksaanpak

We bouwen in de sector kennis op omtrent individuele opvolging door overzicht en training rond beschikbare producten, en het uittesten van de technische oplossingen samen met varkenshouders. Daarnaast bepalen we de meerwaarde van diergegevens voor het bedrijfsmanagement zelf en voor de bredere sector. De impact wordt geanalyseerd op vlak van technische en financiële resultaten, maar ook op organisatorisch en maatschappelijk vlak. Om de gegevens om te zetten in bruikbare informatie bouwen we een benchmarking systeem voor binnen eenzelfde bedrijf en tussen bedrijven. Tenslotte worden de ervaringen en resultaten breed gecommuniceerd naar de sector.

Relevantie/Valorisatie

De individuele diergegevens bieden een veelvoud aan mogelijkheden en toepassingen. Door de koppeling te maken tussen de prestaties van de nakomelingen en de ouders kunnen efficiëntieverbeteringen veel concreter worden aangebracht op het individuele bedrijf. Bovendien kunnen aan de hand van onderzoek van individuele diergegevens inzichten gegenereerd worden die breed toepasbaar zijn in de hele sector. De verzamelde gegevens bieden veel opties tot benchmarking en het opvolgen van nieuwe kengetallen. Mogelijk zijn ze een katalysator voor ingrijpende verbeteringen voor een duurzame varkensproductie.

Financiering

VLAIO