Onderzoeksproject Digitale tools voor agroforestry

In uitvoering DIGITAF

Digital Tools to help Agroforestry meet climate, biodiversity and farming sustainability goals: linking field and cloud

alley cropping LM Vollezele

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Een geslaagde uitrol van agroforestry is sterk afhankelijk van de context. Verschillende zaken belemmeren de grootschalige toepassing, zoals gebrek aan een sluitend regelgevend kader. Daarnaast ontbreken er tools om de economische, ecologische en sociale troeven van agroforestry op een betrouwbare manier te beoordelen, en om die inzichten te benutten voor een slim ontwerp en optimaal beheer van agroforestry systemen. Ook tools om de impact van beleidsmaatregelen te monitoren en bij te sturen zijn nog grotendeels onbestaande. Dat hiaat aanpakken, kan agroforestry een sterke boost geven.

Onderzoeksaanpak

In DigitAF wordt de expertise van deskundigen uit heel Europa gebundeld om deze knelpunten weg te werken en de uitrol van agroforestry in de praktijk te versnellen. De rode draad doorheen het project is om bestaande en nieuwe beslissingsondersteunende instrumenten en modellen beter te ontsluiten. De tools worden bewust opensource gemaakt, gebruiksvriendelijk én relevant voor de praktijk. De partners van het consortium onderhouden de DigitAF-tools ook na afloop van het project als open source waar volledig herbruikbare code en gegevens de norm zijn.

Relevantie/Valorisatie

Om de praktijkrelevantie te garanderen, gaan in zes Europese landen lerende netwerken van agroforestry landbouwers en andere betrokkenen van start. Zij brengen de lokale behoeften, kennishiaten en het gebrek aan tools in kaart. Het bestaande Agroforestry Vlaanderen netwerk van thematische actieclusters, stemt hierbij regelmatig af met het Nederlandse Living Lab.

Specifiek voor de landbouwers en hun adviseurs zal DigitAF instrumenten aanreiken die hen helpen bij het optimale ontwerp en beheer van agroforestrysystemen op veld- en boerderijschaal. Daarbij worden ook tools ontwikkeld om de economische, ecologische en sociale prestaties en voordelen van agroforestry te beoordelen, te kwantificeren en valoriseren. Tot slot zet DigitAF in op het informeren en ondersteunen van regionale, nationale en Europese beleidsactoren, zodat zij een efficiënter, stimulerend beleid kunnen voeren.

Financiering

EU Horizon2020