Onderzoeksproject Data4Food2030

In uitvoering DATA4FOOD2030
Data4food

Contacteer onze expert

Algemeen kader

De digitale transformatie van voedselsystemen belandt op een kruispunt: enerzijds zijn datagestuurde innovaties veelbelovend, anderzijds blijft het onduidelijk hoe de opschaling en de vlotte acceptatie op de werkvloer moeten worden gerealiseerd. Het Data4Food2030-project heeft tot doel de data-economie voor voedselsystemen (DE4FS) daadwerkelijk te faciliteren door de definitie ervan uit te breiden, de ontwikkeling, prestaties en impact ervan in kaart te brengen en nieuwe inzichten en kansen te creëren. De onderzoekers gaan ervan uit dat succesvolle datagedreven systemen helpen om in de EU een meer competitief en duurzaam voedselsysteem te krijgen. Dit onderzoeksproject past in beleidsambities op meerdere niveaus: de digitale interne markt, de Green Deal en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Onderzoeksaanpak

Data4Food2030 heeft tot doel 1) de kennisbasis en het inzicht in het DE4FS te vergroten, 2) een systeem te ontwikkelen dat de ontwikkeling, prestaties en impact van het DE4FS op relevant EU-beleid monitort en evalueert, 3) drijvende krachten en belemmeringen te identificeren en deze om te zetten in kansen, aanbevelingen en oplossingen, 4) oplossingen te testen en aanbevelingen te formuleren in casestudy's en via dialogen met belanghebbenden en 5) toekomstscenario's en een routeplan aan te reiken en het monitoringsysteem te onderhouden, zodat de beleidsontwikkeling en de gewenste toekomstige toestand van het DE4FS versnelt. De betrokkenheid van de belanghebbenden, ook via negen casestudies, is een essentieel onderdeel van het project.

Relevantie/Valorisatie

Data4Food2030 is naar verwachting een vliegwiel dat de Data Economy for Food Systems (DE4FS) aanzwengelt. Data4Food2030 legt een bovenbouw op de kennis vanuit de werkpakketten: er komt een heus conceptueel en evaluatief kader, samen met een instrument dat de voortgang naar een duurzaam DE4FS monitort. Dat instrument is (naar onze verwachting) theoretisch en empirisch goed onderbouwd en het wordt ondersteund door belanghebbenden in de hele EU.