Onderzoeksproject Automatische verzameling en rapportering van hoge resolutie visserijgegevens – uitbreiding en opschaling van het VISTools-systeem

Voltooid VISTOOLS III
Vaartuig in de haven van Oostende met de vlag van '"Visserij Verduurzaamt"

Contacteer onze expert

Algemeen kader

De resultaten uit de projecten VISTools I &

II hebben geleid tot een bruikbare Proof of Concept van een Business Intelligence Tool die real-time de activiteiten van een vissersvaartuig kan opvolgen. Dit systeem wordt binnen dit project op alle vlakken verbeterd om het klaar te maken voor uitrol over heel de vloot.

Onderzoeksaanpak

De opschaling van het VISTools systeem wordt in dit project voorbereid door (1) de technische opschaling van het VISTools systeem naar 4 pilootvaartuigen, (2) de experimentele uitbreiding van het VISTools systeem op de Z.483 (vissersvaartuig) en (3) de juridische voorbereiding voor de opschaling van het VISTools systeem naar de hele vloot.

Relevantie/Valorisatie

Het VISTools systeem heeft potentieel om hoge-resolutie, real-time informatie toegankelijk te maken voor verschillende eindgebruikers (schippers, reders, onderzoekers en beleid). Om dit doel te bereiken dienen technische verbeteringen uitgevoerd en uitgetest worden op meerdere vaartuigen, databankinfrastructuur opgebouwd worden en de gegevens eenvoudiger toegankelijk gemaakt worden voor verschillende eindgebruikers. Het is de ambitie om na dit project een betrouwbaar systeem te hebben dat gebruikt kan worden door heel de Belgische vissersvloot.