Publicatie Op weg naar klimaatslim en duurzaam bodembeheer van Vlaamse landbouwbodems - deel 2 (Engels rapport)

27/05/2021

Deel 2: EJP SOIL survey over bestaande kennis binnen het bodemonderzoek en stakeholdervisies op kennisnoden, barrières en opportuniteiten voor het kennissysteem.

Het doel van dit rapport (opgesteld in het Engels) is
1. een samenvatting voorzien van de bestaande kennis binnen het bodemonderzoek en de onderzoeksnoden (Hoofdstuk 3) met betrekking tot de prevalentie, monitoring en modellering van de bodemuitdagingen die zijn gedefinieerd in de EJP SOIL woordenlijst (zie ILVO mededeling 271 Bijlage I) en de bodembeheeropties om deze uitdagingen aan te pakken, en

2. het inventariseren van de stakeholdervisies (Hoofdstuk 4) over de prioritering van de bodemuitdagingen die naar hun verwachting de komende decennia in Vlaanderen relevant zullen zijn, het kennisgebruik en de kennisbehoeften met betrekking tot duurzaam bodembeheer en de barrières en kansen voor het kennissysteem.

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

In de media 31/03/2022

De bodem als sleutel tegen klimaatextremen

maisveld onder water
Hoe kan een boer zich wapenen tegen klimaatverandering? Om die vraag te beantwoorden, doorploegde Sarah Garré, onderzoeker bij ILVO, meer dan 100 jaar landbouwonderzoek. De oogst van haar onderzoek l...