Persbericht Rurale sociologie van in Vlaanderen tot in Polen

27/06/2017
Luchtfoto van akkers, in verschillende kleurtinten met enkele hoeves
Evenement in Krakow (Polen) over rurale socioliogie

Van 23 tot 27 juli gaat in Krakow het tweejaarlijkse congres door van de European Society for Rural Sociology ESRS. Onderzoekers uit alle uithoeken van Europa buigen zich over “Ongelijke processen van plattelandsverandering: over diversiteit, kennis en rechtvaardigheid”. Voorzitter van het wetenschappelijk comité is ILVO-onderzoeker Joost Dessein.

Landbouw en maatschappij

In Vlaanderen is het onderzoeksveld Rurale Sociologie vrij lang onderbelicht gebleven: landbouw en haar ruimtelijke omgeving werden vooral vanuit technische vraagstellingen benaderd. Landbouw, platteland en voeding bleven daardoor lange tijd onder de radar van humaan-wetenschappelijke onderzoeksdisciplines. Vandaag is de ILVO-onderzoeksgroep Landbouw en Maatschappij een vaste waarde bij evenementen als de ESRS-conferentie, met onderzoek over onder andere opschaling van de Korte Keten in Stad Gent, governance van stadslandbouw, leerprocessen in agro-ecologie, lokale voedselsystemen, transformaties op het platteland, instrumenten voor gebiedsontwikkeling en nog veel meer.

Europees netwerk

ILVO smeedt tijdens de ESRS-conferentie banden met buitenlandse onderzoeksinstellingen. Het is geen toeval dat deze editie van de conference in Polen (Oost-Europa) doorgaat. Voorgaande edities waren in Schotland, Italië en Kreta. En in 2019 in Noorwegen. Met andere woorden, de ‘periferie’ van Europa neemt het over. “Er liggen daar heel wat mogelijkheden voor samenwerking in onderzoek”, zegt Joost Dessein, “we kunnen heel veel van elkaar leren, wij van hen, en zij van ons.”

Rurale sociologie

De focus van deze editie is rurale verandering als gevolg van demografische verschuivingen, migratie, hernieuwde relaties tussen stad en platteland, snelle technologische veranderingen, veranderingen in landgebruik, etc. Die veranderingen gebeuren in een context van klimaatsverandering, de wereldmarkt en wereldpolitiek, waardoor de veranderingen ongelijkmatig plaatsvinden en er vele actoren bij betrokken zijn. Maar hoe gaan we daarmee om? En hoe kunnen we dat in goede banen leiden? Alvast niet door star vast te houden aan gedateerde concepten zoals de tweedelingen stad/platteland, en lokaal/globaal. Of door wetenschappers per discipline in hun hokje te houden. Tijdens het congres zullen deelnemers het proces van rurale verandering daarom verkennen vanuit drie perspectieven:

  1. Het belang van diversiteit.
  2. Wiens waarheid, welke stem? Het ontstaan van meerdere realiteiten.
  3. Winnaars en verliezers: rurale verandering en rechtvaardigheid.

U kan het congres volgen via http://www.esrs2017.confer.uj.edu.pl/ of via Facebook @esrs2017

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Projectnieuws 19/11/2021

Boer ruimt veld

Eindrapport Boer ruimt veld
Ontharding als middel om open ruimte te realiseren