Projectnieuws | Publicatie Resultaten meetcampagne gecombineerde luchtwassers en biobedden

25/01/2019
Witte tunnelvormige tent met apparatuur op een biobed.
Opstelling met tent voor NH3-metingen op een biobed.

De uitvoering van onderzoeksactiviteiten anders dan literatuuronderzoek behoorde tot 2015 niet tot de referentietaken. De voorbije jaren is gebleken dat de nood aan onderzoek dat verder gaat dan literatuuronderzoek onontbeerlijk is om specifieke kennishiaten in te kunnen vullen. Om deze reden werd een bijkomende referentietaak (Referentietaak 3 Gericht wetenschappelijk onderzoek inzake luchtemissies bij landbouwactiviteiten en duurzame productietechnieken voor de landbouw) opgestart.

Eerste meetcampagne

Voor de uitvoering van deze taak werd op ILVO in 2016 een meetploeg opgericht. De eerste meetcampagne van de meetploeg richtte zich op het bepalen van het verwijderingsrendement voor ammoniak en geur van gecombineerde luchtwassers en biobedden aan vleesvarkensstallen in Vlaanderen. Dit document geeft een overzicht van de resultaten van deze meetcampagne. In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht geboden van de gebruikte methoden en van de verschillende meetlocaties die in de studie zijn opgenomen. De resultaten worden besproken in Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 en 5 behandelen respectievelijk de discussie en de conclusie.

Meer informatie

Vragen?

Contacteer ons

Loes Laanen

onderzoeker ILVO

Ook interessant

Persbericht 04/12/2023

Bezoek ILVO op Agribex in Brussel

Agribex 2023
Stikstof, datadelen met DjustConnect, robotica en zo veel meer. ILVO toont de breedheid van zijn onderzoek op de landbouwbeurs Agribex van 6 tot en met 10 december in Brussel Expo. Je vindt ons in hal...
Video 31/05/2023

Slim emissies meten in melkveestallen

Kobe Coorevits
In zijn doctoraat zoekt Kobe Coorevits (ILVO - KU Leuven) naar een manier om de uitstoot van ammoniak en methaan op een nauwkeurige én betaalbare manier in melkveestallen te monitoren.