Persbericht Bezoek ILVO op Agribex in Brussel

04/12/2023

Stikstof, datadelen met DjustConnect, robotica en zo veel meer. ILVO toont de breedheid van zijn onderzoek op de landbouwbeurs Agribex van 6 tot en met 10 december in Brussel Expo. Je vindt ons in hal 5 en hal 3.

Stikstof – hal 5

ILVO deelt een stand met het Departement Landbouw en Visserij in hal 5. Centraal staat het onderzoek naar stikstof dat loopt op ILVO.

  • We tonen de beloftevolle toepassing van zeolieten of kleiachtige mineralen op de stalvloer of in de mestkelder;
  • We zoomen in op het potentieel van lager eiwit voederen in rundvee en welke stappen we zetten om deze maatregelen erkend te krijgen;
  • We introduceren het pas gestarte project RAMBO. Daarin wordt gezocht naar innovatieve maatregelen en technieken om de ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen in bestaande varkens- en pluimveestallen;
  • We vertellen wat de next steps zijn in het uitwerken van een meetprotocol voor open stallen.

Datadelen met DjustConnect – hal 5

Landbouwers die hun bedrijfsadministratie sneller en efficiënter willen beheersen, kunnen zich (altijd gratis) aansluiten bij DjustConnect. Het datadeelplatform biedt de nodige garanties voor landbouwers om controle te houden over de snelgroeiende datastroom die op en over hun bedrijf gecreëerd wordt. Tijdens Agribex is het team van ILVO-DjustConnect aanwezig op de stand om uitleg te geven en landbouwers te helpen om een account aan te maken.

DjustConnect garanties:

  • Beslis zelf wie uw data mag inkijken en waarom
  • U kan zich op elk moment bedenken en een toestemming terug intrekken
  • U blijft eigenaar van uw eigen data
  • DjustConnect garandeert dat iedereen dit respecteert

Bioveiligheid op veebedrijven – hal 5

Nog op de stand communiceert ILVO over twee projecten in veehouderij met focus op bioveiligheid.

  • NetPoulSafe: focus op pluimvee met gepersonaliseerd advies en een praktische toolbox;
  • Wormtool: focus op jongvee met integratie van het ontwormingsprotocol in het graasbeheer en ontwikkeling van een niet-invasieve managementtool voor worminfecties.

Maak kennis met de breedheid van ILVO’s onderzoek – hal 5

Tot slot toont ILVO boeiend videomateriaal op een groot scherm: over nieuwe teelten, over slim gekoelde veestallen en de weg naar totale energieneutraliteit, over bodembedekkers zoals bladrammenas die[Ga3] aaltjes opruimen, enz.

Landbouwers die op zoek zijn naar info over nieuwe teelten, kunnen op de stand een teeltgids oppikken. Vraag ernaar bij onze medewerkers.

Thema-eiland robotica – hal 3

Agribex richt in hal 3 een thema-eiland in over smart farming en robotica. Een aantal bedrijven en organisaties tonen er hun innovaties, waaronder ook het ILVO Living Lab Agrifood Technology met de CIMAT robot en filmpjes met verschillende realisaties.

Agribex

Agribex is de grootste professionele indoorbeurs voor akkerbouw, veeteelt en groenvoorziening in België. Meer info: www.agribex.be

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant