Publicatie | Mededeling Mogelijkheden voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen

12/07/2017
Akker met gras na het maaien
Gras kan een hoeveelheid CO2 opnemen en opslaan.

Door de stijgende hoeveelheden CO2 in onze atmosfeer warmt ons klimaat op. Planten kunnen echter een deel van deze CO2 terug opnemen, door het proces van fotosynthese, en inbouwen in stengel, wortel en blad. Als dit plantenmateriaal in de bodem achterblijft (zoals bij wortel- of oogstresten) of via dierlijke mest terug naar de bodem wordt gebracht, breken de bodemorganismen dit af en een deel wordt vastgelegd als stabiele organische koolstof in de landbouwbodem. Als je één ton stabiele koolstof in de bodem opslaat, haal je 3,7 ton CO2 uit de lucht.

Vragen?

Contacteer ons

Tommy D'Hose

Onderzoeker ILVO

Ook interessant

Nieuws 19/01/2024

Rietzwenkgras, ideaal voor grazend jongvee

Jongvee in graasproef
Het meest gebruikte gras voor maaien en begrazing, Engels raaigras, is droogtegevoelig. Rietzwenkgras kan wel degelijk een meerwaarde vormen op een rundveebedrijf.