Activiteit | Nieuws Lokale soja realistisch? Vertel wat je als landbouwer echt verwacht van (soja)onderzoek!

04/01/2023

De opkomende peulvruchtenteelten in Vlaanderen blijven geregeld in het (vak)nieuws. Onderzoekscentra werken aan meerdere projecten om eiwitteelten te doorgronden en om de drempels voor lokale teelt weg te krijgen. Nu krijgen de (toekomstige) eiwitTELERS de kans om mee in de cockpit te kruipen. Op een kort Ronde-Tafel-moment tijdens Agriflanders organiseren ILVO en VIB een speciale dialoog met landbouwers, over de noden, vraagtekens en suggesties rond soja in Vlaanderen.

Heel wat landbouwers volgen op een afstand de sojaveldproeven, de experimenten met de andere peulgewassen, de ontwikkelingen naar aangepaste rassen, de zoektocht naar gunstige bodembacteriën, de businessmodellen in opbouw.

Eén van de onderzoeksprojecten heet “Soja in 1000 tuinen”. Meer dan 1000 burgers en boeren hielpen/helpen in gans Vlaanderen massaal mee om de bodemorganismen rond de wortels van ‘hun’ vierkante meter soja te inventariseren. Op een informele Ronde Tafel kwamen recent al een aantal geïnteresseerde burgers bijeen om hun persoonlijke vragen, maatschappelijke wensdromen, bezorgdheden mee te geven aan de onderzoekers.

“Via mijn deelname aan het ‘Soja in 1000 Tuinen project’ geraak ik extra gemotiveerd om na te denken over alternatieve eiwitbronnen.”

“In mijn moestuin verkies ik gewassen die gemakkelijk te telen zijn en droogtebestendig. Als ik groenten koop kijk ik naar de herkomst en korte keten, seizoensgebonden en lokale producten krijgen voorrang.”

Onderzoekers en landbouwers samen aan de tafel

Het gesprek met de landbouwprofessionals wordt georganiseerd tijdens Agriflanders 2023, meer bepaald op vrijdag 13 januari 2023 om 10 u in een apart zaaltje. Nadien kunnen de deelnemers indien gewenst gratis naar de beurs.

Joke Pannecoucque (Soja onderzoek ILVO):We hebben de landbouwers graag mee in onze cockpit. Vandaar het initiatief voor dit speciale ‘reverse science café’. Ik wil heel graag vernemen van ervaren boeren onder welke voorwaarden er volgens hen soja in de rotatie kan. Wat weten of wensen zij te weten over de teelt, de afzet, de prijzen, de (on)voorspelbaarheid? En vooral, wat voor kennis mankeert er nu nog vanuit de labs en proefvelden? De link tussen eiwitteelten en klimaataanpassing? Het verband met bodemgezondheid? Het economisch verhaal om een succesvol “nieuw graan” te lanceren?”

Laurien Van Dyck (VIB onderzoeker ‘Soja in 1000 tuinen’): “Dit wordt een goed gesprek voor beide partijen, landbouwers en onderzoekers! Soja is één van de belangrijkste plantaardige eiwitbronnen voor voeding en diervoeder. De teelt behoeft minder tot nauwelijks stikstofbemesting. Vandaar het etiket ‘duurzaam gewas’. Voor de echt optimale groei en eiwitgehalte moet er een wisselwerking ontstaan met stikstofbindende bacteriën in de wortelknolletjes van de sojaplanten. Die bacteriën worden bij ons volop bestudeerd. Idealiter geef je de zaden een precieze samenstelling van gunstige lokale bodembacteriën mee.”

De soja-Ronde-Tafel duurt 2 uur en sluit af met een broodlunch. Inschrijven kan tot 9 januari 2023.

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Brochure 22/11/2023

Teeltgids quinoa 2023

Quinoa
Naar aanleiding van het slotevent van Quilo werden heel wat agronomische data gebundeld in deze teeltgids, samen met de data van HoGent/UGent over de voedingskwaliteit van lokale quinoa.