Persbericht Lokale brouwgerst in Vlaanderen? ILVO en brouwerij Huyghe starten landbouwexperiment

29/03/2019
Een glas gevuld met Delirium Tremens met ernaast het bierflesje op een akker.
Delirium Tremens

ILVO en brouwerij Huyghe uit Melle hebben een overeenkomst getekend over samenwerking rond de teelt van lokale brouwgerst. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Landbouw en Visserij Koen Van den Heuvel. Voor ILVO is brouwgerst, na hop, het tweede brouwerij-gerelateerde landbouwgewas dat aandacht krijgt. Minister Van den Heuvel: “De verwerkende voedingsindustrie heeft behoefte aan grondstoffen met bepaalde technische kenmerken. Innovatie en begeleiding zal er in dit dossier mee voor zorgen dat de Vlaamse landbouw op termijn een karaktervolle lokale brouwgerst kan produceren.”

Lokale productie

Brouwerij Huyghe investeert al jaren in verduurzaming van zijn productieproces, en zet met deze samenwerking ook stappen in de richting van meer lokale grondstoffen. De gerst, die omgezet wordt naar mout om ze geschikt te maken voor het brouwproces, komt nu hoofdzakelijk uit het buitenland. “Dankzij de samenwerking met ILVO zullen we zo’n 60 ton gerst van eigen bodem kunnen gebruiken. En we zijn recent ook gestart met een test met Belgische hop. Waar mogelijk trekken we de kaart van lokale grondstoffen,” aldus Alain De Laet (CEO brouwerij Huyghe).

Ambities van brouwerij Huyghe

Brouwgerst is zomergerst met een relatief laag eiwitgehalte. Het grootste deel wordt nu aangevoerd vanuit Europese graanlanden als Denemarken en Frankrijk.

Alain De Laet (CEO brouwerij Huyghe): “Wij willen als eerste grote brouwerij in Vlaanderen aan de slag met lokale gerst, gemout door een lokale mouter. Het past in ons streven naar een duurzaam product, met een lage CO2-impact en dus bij voorkeur met minder voedselkilometers. Als we op een goed kwaliteitsniveau geraken zit er zeker een groeiscenario in.”

Huyghe heeft jaarlijks zowat 3600 ton mout nodig, om er 200.000 hectoliter bier van te brouwen. Kernmerken van de brouwerij zijn Delirium (Tremens, Red, Nocturnum, Argentum), la Guillotine en Averbode Abdijbier. Ruim 80% van de bierproductie wordt geëxporteerd, naar meer dan 100 landen wereldwijd.

De jongste 10 jaar verdubbelde Huyghe zijn productie. Dankzij zware duurzaamheidsprogramma’s kon de brouwerij zijn benodigde hoeveelheid water en energie per liter bier meer dan halveren. Het is de ambitie van de brouwerij om de groenste brouwer van het land te worden en het gebruik van lokale grondstoffen zet die ambities alvast nog wat kracht bij.

ILVO en grondstoffen voor de brouwerijsector: hop, en nu ook gerst

Zogenaamde kleinere gewassen -met een klein, of nog onbestaand areaal in Vlaanderen - krijgen bij ILVO aandacht in het onderzoek, op voorwaarde dat daar een duurzame toekomstige markt in schuilt. Brouwgerst voldoet aan die voorwaarde.

Zomergerst is eenjarige laatbloeiende gerst die in februari wordt gezaaid en hetzelfde jaar, laat op het seizoen wordt geoogst. Het gewas behoeft niet veel bemesting. Tot aan de tweede wereldoorlog teelde de Vlaamse boeren wel zomergerst. Later specialiseerden warmere landen in het gewas, en stapte men hier over naar andere eenjarige industriegewassen zoals biet, aardappel, voedertarwe, maïs.

Kristiaan Van Laecke (ILVO plantaardig onderzoek): “Werken op brouwgerst kan passen in ons onderzoek naar nieuwe of terugkomende lokale teelten. De vraag rond smaakeffecten en kwaliteiten is intrigerend voor onze onderzoekers. Het wordt een kwestie van IN de plant te kijken naar specifieke gewenste kenmerken, en die dan te relateren met teeltomstandigheden.”

Het is in eerste instantie de bedoeling dat ILVO op 8 hectare proefveld experimenteert met zomergerst in de rotatie.

Smaak, (aromatische) hop en de invloed van het ‘terroir’ op de hopkwaliteit

Voor brouwers is het ook belangrijk om te kunnen werken met hoppen met een stabiele kwaliteit. In de groeimarkt van de speciaalbieren is er bovendien behoefte aan diversere –aromatische of oudere – soorten hop, die bijvoorbeeld een zurig, fruitig of kruidig aroma, ...leveren.

ILVO werkte al intensief op hop.

Hilde Muylle (ILVO): ‘Samen met de Proefbrouwerij uit Lochristi werkten we op basis van DNA fingerprint-onderzoek op zeer diverse partijen hop een’ bibliotheek’ van genetische identiteitskaarten van hoprassen uit. De techniek van DNA fingerprinting is voortaan bruikbaar om de authenticiteit van een partij hop te bepalen. Ook vragen over rasechtheid en raszuiverheid in zaai- en plantgoed van hop kunnen voortaan beantwoord worden.’

Een interessant resultaat uit het onderzoek was dat de intrinsieke kwaliteit van hop zowél bepaald wordt door het ras (al dan niet aromatisch) als door de teelttechniek en de omgeving (‘terroir’). Eénzelfde ras krijgt een ander metabolietprofiel als het een ander teeltregime krijgt. Eenzelfde ras geteeld in Amerika versus in Vlaanderen verschilt in metabolietprofiel, en dus ook in smaak. Deze vaststelling geeft creatieve mogelijkheden voor de speciaalbier-brouwers.

Logo’s ILVO en Brouwerij Huyghe

Vragen?

Contacteer ons

Ann Van Steenkiste

Communicatie Huyghe

Ook interessant

Algemeen 19/01/2024

Rietzwenkgras, ideaal voor grazend jongvee

Jongvee in graasproef
Het meest gebruikte gras voor maaien en begrazing, Engels raaigras, is droogtegevoelig. Rietzwenkgras kan wel degelijk een meerwaarde vormen op een rundveebedrijf.
Persbericht 16/01/2024

ILVO-rassenlijst voederbieten en mais 2024

Maize
Als landbouwer is het verstandig om je rassenkeuze af te stemmen op je eigen bedrijfssituatie. Informeer je goed, bestudeer de verschillende kenmerken van de rassen en bepaal welke belangrijk zijn voo...