In de media Intacte staarten, de Zweedse aanpak

27/01/2017 Bron: Management & Techniek

Dossier Staartbijten en welzijn bij varkens
'Bijtgedrag is geen onoverkomelijk probleem' - Suzy Van Gansbeke, Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij; Karlien De Paepe, Vlaamse overheid, Departement LNE & Sarah De Smet, Varkensloket
'Staartletsels- en huidscore voorspellen welzijn' - Sarah De Smet, Varkensloket; Karlien De Paepe, Vlaamse overheid, Departement LNE & Frank Tuyttens, ILVO

Bijtgedrag is geen onoverkomelijk probleem

De Zweedse varkenssector slaagt erin varkens te houden zonder te couperen, maar dat betekent niet dat bijtgedrag hen vreemd is. Problemen worden aangepakt door snelle detectie, identificatie van de bijter en stress verminderende maatregelen.

Staartletsels en huidscore voorspellen welzijn

Gegevens van levende varkens en karkassen in het slachthuis zijn een dankbare bron van informatie. Ze kunnen een beeld geven van het welzijn en de gezondheid van varkens in de bedrijven, zodat er gerichter gewerkt en ingegrepen kan worden.

Lees meer over 'Bijtgedrag is geen onoverkomelijk probleem'

Vragen?

Contacteer ons

Sarah De Smet

Coördinator Varkensloket

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Ook interessant