Publicatie | Mededeling Impact van peilverhogingen en vernatting op nabijgelegen landbouwgebied in Vlaanderen

16/03/2023
Peilimpact

In deze studie hebben we een modelkader ontwikkeld om het effect van grondwaterstanden op de opbrengst van conventionele gewassen in Vlaanderen in te schatten. Het gezamenlijke model SWAP-WOFOST, achter het Nederlandse initiatief Waterwijzer Landbouw, werd gebruikt om op basis van historische gegevens de opbrengst en opbrengstvermindering als gevolg van droogte (te droog) en zuurstofstress (te nat) te simuleren voor vijf belangrijke gewassen in Vlaanderen: gras, voedermaïs, aardappel, wintertarwe en suikerbiet. Met dit model kunnen we ook het effect van beperkingen in normale landbouwpraktijken als gevolg van te natte of te koude omstandigheden opnemen, de zogenaamde indirecte effecten. Te natte omstandigheden in de wortelzone beginnen wanneer gewassen zuurstofstress gaan ervaren, dat wil zeggen wanneer de zuurstofbeschikbaarheid lager is dan de zuurstofbehoefte van plantenwortels.

Er werden vrij beschikbare (online of on-demand) datasets en kaarten voor heel Vlaanderen gebruikt, verkregen van Vlaamse instellingen of eerdere projecten. We hebben een databank met experimentele opbrengstwaarnemingen in Vlaanderen samengesteld en gebruikt om de prestaties van het model onder Vlaamse omstandigheden te evalueren. We schreven ook drie literatuuronderzoekshoofdstukken over de effecten van grondwater op landbouwpraktijken, het effect van ondiepe grondwaterstanden en vernatting op de mobiliteit van nutriënten, en het potentieel van paludicultuur in Vlaanderen. Tenslotte werd het model toegpast op het landbouwgebied rond De Zegge-Mosselgoren, nabij Geel.

Vragen?

Contacteer ons

Diana Catalina Estrella Delgado

Tom De Swaef

Onderzoeker ILVO

Sarah Garré

Onderzoekster ILVO

Ook interessant