Projectnieuws ILVO ging mee op zoek naar een andere kip

15/03/2021

Onlangs werd het digitale eindrapport van het demonstratieproject ‘De Andere Kip’ gepubliceerd. In dat project gingen partners Inagro, ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Landsbond Pluimvee en Universiteit Gent op zoek naar een alternatieve Vlaamse vleeskip. Belangrijk in dit project was dat de concepten vanuit de producenten zelf ontwikkeld werden en niet opgelegd werden door de retail. Maar wanneer is een kip een conceptkip en hoeveel zou het prijsverschil moeten bedragen met een reguliere vleeskip om uit de kosten te raken? Het demonstratieproject ‘De Andere Kip’, gefinancierd door het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling, zocht en vond een antwoord.

schematische weergave van de positie van "de andere kip" tot de reguliere kip en de biologische kip

Conceptkippen worden nog steeds vaak gezien als synoniem voor traaggroeiende vleeskippen, maar dat klopt niet. Er zijn immers meerdere voorwaarden mogelijk die opgelegd kunnen worden aan conceptkippen. Zo kunnen extra eisen gesteld worden aan het pluimveebedrijf zelf (stallenbouw, stalinrichting, type kip), maar ook aan de toeleverende en verwerkende industrie (broeierij, vangploeg, veevoeder, reinigingsprocedure, transport en slachthuis). Daarnaast moet een concept ook passen in onze huidige maatschappij waar duurzaamheid hoog in het vaandel wordt gedragen. Gezien duurzaamheid uit verschillende aspecten bestaat waaronder economie, ecologie en dierenwelzijn, moet een compromis gevonden worden tussen deze parameters.

In de denktanks die tijdens het project georganiseerd werden in aanwezigheid van verschillende stakeholders werden twee uiteenlopende concepten bedacht: een eerste concept met meer aandacht voor het milieu (reguliere kip met extra’s) en een tweede concept met meer aandacht voor dierenwelzijn (traaggroeiende, smaak- en welzijnsgerelateerde kip). Van beide concepten werd de technische en bedrijfseconomische haalbaarheid onderzocht. Voor het milieuconcept werd gekozen voor een reguliere kip (Ross 308) die geslacht werd na 42 dagen. De bezettingsgraad was lager dan deze van de huidige standaardkip (36 kg/m² i.p.v. 42 kg/m²). Voor het welzijnsconcept werd geopteerd voor een trager groeiend ras (Hubbard 757) dat ook aan 36 kg/m² werd gehouden en geslacht werd op een leeftijd van 56 dagen. Verrijkingsmateriaal werd voorzien bij beide concepten.

De resultaten van de proeven op het ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij waren gelijkaardig. Zoals verwacht groeiden de kippen van het milieuconcept sneller, namen ze in totaal minder voeder op en hadden ze een betere voederconversie. Ze hadden het beste slachtrendement en het hoogste percentage borstfilet, maar ze scoorden beduidend slechter voor wat betreft strooiselkwaliteit en voetzoollaesies t.o.v. het welzijnsconcept.

ILVO voerde ook een smaaktest uit waarbij stukjes borstfilet van het welzijnsconcept vergeleken werden met stukjes borstfilet van een reguliere kip. Er kon effectief een verschil gedetecteerd worden tussen de stukjes borstfilet, al kon er geen duidelijke voorkeur worden opgemaakt tijdens deze test. Wel werd de borstfilet van de reguliere kip als significant malser en sappiger beschouwd dan de borstfilet van het welzijnsconcept.

Van groot belang voor mogelijke starters van conceptkippen is de financiële haalbaarheid. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij voerde daartoe een bedrijfseconomische analyse uit. Daaruit kon besloten worden dat er voor het welzijnsconcept bijna 35% meer betaald moet worden dan voor een huidige standaardkip. Met een wintertuin erbij loopt de prijs nog wat verder op. Voor het milieuconcept moet een meerprijs betaald worden van bijna 2% t.o.v. de huidige standaardkip. Deze cijfers zijn gebaseerd op de prestaties van 1 ronde waarbij verschillende aannames werden gedaan rond o.a. voeder- en vleesprijzen. Deze factoren kunnen het eindresultaat echter sterk beïnvloeden.

Meer weten over dit demonstratieproject? Lees hier dan het digitale eindrapport.

logo Demonstratieproject

Vragen?

Contacteer ons

Karolien Langendries

Coördinator Pluimveeloket

Ook interessant