Persbericht ILVO bouwt proefstal voor pluimvee in Merelbeke

24/12/2019
Close-up van een kip.
Onderzoek naar onder andere duurzaamheid en dierenwelzijn dankzij nieuwe proefstal voor pluimvee.

ILVO krijgt 1 miljoen euro van de Vlaamse Regering voor de bouw van een proefstal voor pluimvee in Merelbeke. In die stal zullen onderzoekers aan de slag gaan met de samenstelling van voeding, dierenwelzijn, dierengezondheid, emissies, duurzaamheid en vleeskwaliteit.

Onderzoek pluimvee

De productie van pluimveevlees is de afgelopen jaren in Vlaanderen gestegen en daarom is het nodig hierin te investeren. De pluimveehouderij en de toeleverende sectoren in Vlaanderen zijn dan ook vragende partij naar bijkomend innovatief onderzoek. De sector krijgt te maken met steeds strengere eisen rond milieu en maatschappelijke vragen zoals bijvoorbeeld dierenwelzijn. Door de bouw van een pluimveeproefstal kan ILVO dergelijk onderzoek uitvoeren. In de nieuwe pluimveestal zal onderzoek gebeuren rond nieuwe samenstellingen van voeding, voedermanagement, dierenwelzijn, dierengezondheid, emissies, duurzaamheid, klimaat en vleeskwaliteit. Dit past ook in de keuze om schakels te vormen tussen fundamenteel en praktijkonderzoek.

Investeren in de toekomst

Het project zal in samenwerking lopen met het ILVO Living Lab Veehouderij-Pluimveeloket. De ILVO living Lab is een samenwerking tussen ILVO, het Departement Landbouw & Visserij, de sectororganisaties samen met de onderzoeks- en praktijkinstellingen in Vlaanderen. Ook de landbouworganisaties zullen betrokken worden bij dit onderzoeksproject. De nieuwe accommodatie is ook complementair op bestaande onderzoeks- en praktijkcentra in Vlaanderen.

Voor de bouw van de nieuwe stal in Merelbeke investeert Vlaams minister van Landbouw en Innovatie 1 miljoen euro. ILVO zal de resterende middelen, namelijk bijna 1,3 miljoen euro investeren.

Vlaams Minister voor Landbouw en Innovatie Hilde Crevits: ” Met de bouw van een onderzoekstal voor pluimvee wil het Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) nog meer kennis verzamelen en delen over onder meer voedingstechnieken, kwaliteit, klimaat en duurzaamheid. Dergelijk onderzoek is belangrijk gezien de groeiende pluimveeproductie in ons land en wereldwijd.”

Met de bouw van een onderzoekstal voor pluimvee wil het Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) nog meer kennis verzamelen en delen over onder meer voedingstechnieken, kwaliteit, klimaat en duurzaamheid.

Vlaams Minister voor Landbouw en Innovatie Hilde Crevits

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant