Projectnieuws Hoe meet je de methaanemissie van grazende koeien?

25/02/2020
Drie grazende koeien in een heuvellandschap
Kan methaanemissie gemeten worden op de wei met precisielandbouwtechnieken?

In welke mate kunnen we met behulp van sensoren en precisielandbouwtechnieken de methaanemissie van grazende koeien in kaart brengen, en deze vervolgens verminderen door ingrepen in het management? Dat is het tweeledige doel van onderzoeksproject Grastech.

Methaanuitstoot op de wei

In de goed te controleren (voeder- en managements-) omstandigheden van een moderne melkveestal is de methaanuitstoot al in kaart gebracht en zijn reeds enkele klimaatstrategieën onderzocht. Wanneer er beweiding is, gaan de parameters echter variëren. Toch willen de onderzoekers ook daar oplossingen voor de klimaatimpact door koeien ontwikkelen. De enterische emissies in Vlaanderen dienen immers tegen 2030 met 19% gereduceerd te worden tov 2005.

Beweidingsbeheer en precisieveeteelt

Dit project onderzoekt enerzijds de mogelijkheden van beweidingsbeheer binnen de afspraken voor weidemelk. Hierbij wordt ingezet op optimaal inplannen van het aantal beweidingsuren en bijsturen van het rantsoen in de stal al dan niet met gebruik van methaanreducerende voederadditieven. Anderzijds wordt sterk ingezet op het selecteren en implementeren van bestaande en recent ontwikkelde Precision Lifestock Farming-technologieën met als doel de productie-efficiëntie in die systemen te verbeteren.

Project: GRASTECH
Looptijd: 2019 - 2022
Financiering: VLAIO
Samenwerking: INRA, IDELE, University of Strathclyde, SRUC
Onderzoeksproject:
Precision Livestock Farming (PLF) technologieën om broeikasgasemissies aan te pakken bij grazende runderen

Vragen?

Contacteer ons

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Ook interessant