Projectnieuws Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelen: hoe groot is het risico voor de voedselketen?

01/04/2019
Zwartwit microscopische foto van Hepatitis E virus
Momenteel is er een gebrek aan methoden die toelaten om HEV besmette voedingsproducten te identificeren.

ILVO, Sciensano en de universiteiten van Antwerpen en Luik gaan op zoek naar alternatieve moleculaire methoden voor de bepaling van infectieus Hepatitis E virus in levensmiddelen. Momenteel is er namelijk een gebrek aan methoden die toelaten om HEV besmette voedingsproducten te identificeren en het risico ervan voor de volksgezondheid aan te tonen.

Infectiviteit hepatitis E virus in voedingsmiddelen

Welke voedingsproducten hebben het hoogste risico voor overdracht van hepatitis E virus (HEV) naar de consument? Kunnen methoden ontwikkeld worden om de infectiviteit van HEV in te schatten? Wat is het effect van huidige vleesverwerkingspraktijken op de infectiviteit van HEV in risicovolle varkensvleesproducten? Antwoorden op deze vragen zouden heel wat onzekerheid over mogelijke infectiebronnen kunnen vermijden. Momenteel is er echter een gebrek aan methoden die toelaten om HEV besmette voedingsproducten te identificeren en de infectiviteit/het risico voor de volksgezondheid ervan aan te tonen. ILVO en partners starten daarom een project gericht op de ontwikkeling van dergelijke methoden. Tevens zal het effect van vleesverwerkingspraktijken op de infectiviteit van HEV worden in kaart gebracht om tot mogelijke remediërende maatregelen te kunnen komen.

Verschillende onderzoeksluiken

Een eerste luik van het project is gericht op de prioritering van varkensvleesproducten op basis van het risico voor HEV in een Belgische context. Hiervoor zal beroep worden gedaan op literatuurgegevens en op informatie afkomstig van Belgische vleesindustrie. Een tweede luik omvat de ontwikkeling van methoden, gebaseerd op de intactheid van het genetisch materiaal en van de eiwitmantel van het virus, voor bepaling van infectieuze HEV in risicoproducten. Deze zullen geëvalueerd worden voor hun potentieel om infectiviteit te bepalen door vergelijking met een geschikt in vitro celcultuur systeem. In een derde luik zal het effect van vleesverwerkingstechnieken op de infectiviteit van HEV worden bestudeerd.

Relevante resultaten voor de verschillende schakels in de voedselketen

Dit project moet resulteren in alternatieve moleculaire methoden voor bepaling van infectieuze ? HEV in levensmiddelen. Deze zullen in de toekomst kunnen worden gebruikt door instanties bevoegd over de veiligheid van de voedselketen. De onderzoeksresultaten zullen eveneens verspreid worden via wetenschappelijke publicaties, via advies aan beleid en via publicaties onder vorm van rapporten met verwijzing naar relevante websites. Ook zullen de resultaten verspreid worden naar belanghebbende groepen die zich bezighouden met de problematiek van hepatitis E en naar wetenschappelijke comités die werken rond de risico-evaluatie van hepatitis E in de voedselproductieketen.

Project: DECHAHEV

Looptijd: 2019 -2023 (-> looptijd 48 maand)

Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Samenwerking: Sciensano, Universiteit Antwerpen, Universiteit Luik

Vragen?

Contacteer ons

Ellen Lambrecht

Onderzoekster ILVO

Ook interessant