Projectnieuws Duurzame ontwikkeling van peri-urbane gebieden.

31/01/2020
Twee paar handen: in één paar staat er een miniatuurboom met grond. In het andere paar staat een miniatuurstad.
Project PROSPERA voor duurzame ontwikkeling van peri-urbane gebieden - © PROSPERA Interreg Europe

ILVO gaat, binnen interregionaal project PROSPERA, aan de slag met het uitwisselen van kennis over en ervaringen met duurzame ontwikkeling van peri-urbane gebieden. Doel is het beschermen en het bevorderen van de ontwikkeling van kwalitatieve open ruimte in randstedelijke gebieden onder druk van stadsuitbreiding, en om economische regionale ontwikkeling op een duurzame manier bevorderen. Dit moet tegelijk de regionale aantrekkelijkheid (natuurlijk erfgoed) bevorderen en belangrijke ecosysteemdiensten van de open ruimte vrijwaren, zoals voedselproductie en biodiversiteit.

Bekijk hieronder de video over de doelen van het PROSPERA project

Bekijk video op YouTube

Bescherming peri-urbane gebieden

De kwaliteit van de open ruimte in gebieden rond steden staat onder druk. Middelgrote provinciesteden worden geconfronteerd met specifieke uitdagingen en hebben niet de schaalvoordelen of budgetten die grote centrumsteden wel hebben in het zoeken naar oplossingen. Door de uitdagingen en succesvolle cases in 5 Europese regio’s binnen PROSPERA in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken, kunnen de projectpartners beleidsaanbevelingen voor plattelandsontwikkeling destilleren die (ook) relevant zijn voor Vlaanderen.

Europese samenwerking

De deelnemende regio’s zijn de gemeente Reggio Emilia (IT), stad Gent (BE), gemeente Aristoteli Chalkidikis (GR), EDC Debrecen Centrum voor stedelijke en economische ontwikkeling (HU), en gemeente Varberg (SE). De 7 projectpartners uit 5 EU-landen (IT-EL-SE-BE-HU) gaan binnen PROSPERA akkoord met drie hefbomen. Deze zullen een verschuiving mogelijk maken van een traditioneel beheer waarin het stedelijke en het rurale als tegenpolen worden gezien, naar een nieuw beheer waarin bescherming van natuurlijk erfgoed een basis vormt voor economische ontwikkeling in randstedelijke gebieden. Deze hefbomen zijn:

  1. Slim bestuur
  2. Ecologische (en lokale) waardeketens
  3. Duurzame publiek-private partnerschappen

Multi-actor approach

ILVO staat in voor de methodologische onderbouwing en begeleiding in de eerste fase van het project. Op basis van studiebezoeken en kennisuitwisselingssessies wordt een proces van interregionaal leren opgezet. Relevante stakeholders in de 5 regio’s worden geïdentificeerd en bij het proces betrokken. Samen met hen brengen de projectpartners vervolgens per regio de voornaamste uitdagingen en minstens 15 inspirerende cases in kaart. Op basis daarvan stelt elke regio een actieplan op met concrete beleidsinstrumenten. In de tweede fase van het project worden de actieplannen in de regio’s effectief geïmplementeerd.

Meer informatie

Meer informatie over het PROSPERA project.

Vragen?

Contacteer ons

Anna Verhoeve

Onderzoeker ILVO

Ook interessant

Projectnieuws 19/11/2021

Boer ruimt veld

Eindrapport Boer ruimt veld
Ontharding als middel om open ruimte te realiseren