Publicatie Doelgericht verlengen van de levensduur melkvee als klimaatstrategie

20/06/2019
Liggende koe in een stal
Door de levensduur van de koe te verlengen bekomt men een lagere methaanuitstoot per liter melk

De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Want koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitstoot per liter melk. Dat komt ook het milieu ten goede. Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging bij hun dieren, slaan Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve de handen in elkaar.

Lagere methaanuitstoot per liter melk

In lerende netwerken kunnen veehouders hun licht opsteken over jongvee- en droogstandsmanagement. In april 2017 startte het demonstratieproject duurzame landbouw “Doelgericht verlengen levensduur melkvee (goed voor boer en klimaat)”. Daarin willen Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve Vlaamse melkveehouders wijzen op de voordelen van een langere levensduur van hun vee. Daarvoor focussen de onderzoekspartners op een verbetering van het jongvee- en droogstandsmanagement. Zo kunnen melkveehouders hun melkproductie realiseren met minder dieren. Dat betekent winst op vlak van ruwvoeder, mestafzet en arbeid. Bovendien zorgt het voor een lagere methaanuitstoot per liter melk, wat positief is voor milieu en klimaat.
Als samenvatting van dit project vindt u hieronder enkele eerder verschenen persartikels. Deze geven u extra informatie om zelf werk te maken van een verlengde levensduur voor het melkvee. Ook wordt meer uitleg gegeven over het toepassen van het PDCA-principe (Plan – Do – Check – Act) op een melkveebedrijf.

Logo’s Inagro, Hooibeekhoeve, ILVO, Europa, Vlaamse Overheid

Publicatie

Lees de publicatie:

Vragen?

Contacteer ons

Leen Vandaele

Groepsleider rundveehouderij ILVO

Ook interessant