Projectnieuws Darmgezondheid bij varkens: nieuw onderzoeks- en dienstverleningsplatform

04/04/2019
Enkele zuigende biggen bij hun moederzeug en enkele rondlopende biggen in de kraamafdeling van de Varkenscampus.
Het dieet van een moederdier kan een grote invloed hebben op de prestaties van de biggen, hoe de darm hierin een rol speelt wordt onderzocht.

Via onderzoek naar darmgezondheid meer inzicht krijgen in de onderliggende mechanismen van zoötechnische prestaties, gezondheid en stikstofuitstoot bij varkens, dat is het doel van het recent opgestarte platform BigDarm. Kennis over o.a. darmmicrobioom, metabolomics, epigenetica en klassieke prestatiekarakteristieken worden er gebundeld, hetgeen het onderzoek naar een hoger niveau tilt.

Het darmmicrobioom als sleutel

Het onderzoeksproject BIGDARM is de start van een nieuw Belgisch multidisciplinair platform voor onderzoek naar darmgezondheid in varkens. Bedoeling is om nog beter de diepere mechanismen te ontrafelen in functie van de prestaties, gezondheid en N-uitstoot van varkens. Zowel het ILVO-onderzoek als de -dienstverlening aan bedrijven kunnen op die wijze een nieuwe dimensie krijgen. Het darmmicrobioom is een centrale actor in heel wat issues van het landbouw- en voedingsonderzoek, maar vooral voor antibioticagebruik en -resistentie.

Invloed van dieet op de darmmicrobiota

Het platform bundelt een multidisciplinaire kennispool in samenwerking met Gembloux Agro-Bio Tech, bestaande uit metagenomics van de darmmicrobiota, (dierlijke en bacteriële) metabolomics en dierlijke epigenetica, in combinatie met de klassieke dierlijke prestatiekarakteristieken. Het platform richt zich in een pilootproject op de vragen:

  1. Hoe beïnvloedt het dieet van een moederdier (met een verlaagd ruw eiwitgehalte) de darm en de prestaties van de biggen op langere termijn (tot slachtleeftijd)? Welke rol speelt de darmmicrobiota hierin?
  2. In welke mate treedt er een mismatch op wanneer aan de biggen een dieet rijk aan eiwitten wordt gegeven op latere leeftijd? Welk rol speelt de darmmicrobiota hierin?

Project: BigDarm

Looptijd: 2018-2021

Financiering: ILVO & Gembloux Agro-Bio Tech

Samenwerking: Gembloux Agro-Bio Tech

Vragen?

Contacteer ons

Marc Heyndrickx

Wetenschappelijk directeur ILVO

Sam Millet

Expert varkensvoeding en zoötechniek

Ook interessant