Zoekresultaten voor Fijn stof

Filter on:
Standaardpagina's

Onderzoeksfaciliteiten

...) Specifieke onderzoeksuitrustingen Gespecialiseerde apparatuur voor metingen van geur, fijn stof en stalgas in en rond stallen (CO2, N2O, CH4, NH3)HYDRASdroogtekappen of 'rainout shelters'...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

...yne DelezieEmissies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hierrond....

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

...selyneEmissies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hierrond. ...

pluimveeloket.be

Artikel studieNM ie-net emissies deel1

...uur, hinder, luchtkwaliteit, klimaat, etc. Luchtemissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen hebben een impact op deze maatschappelijke doelstellingen. De impact van de stalemissies (gr...

varkensloket.be

Mest/milieu

MEST/MILIEU Mestverwerking/-bewerking Vergisting Emissies (ammoniak, geur en fijn stof) Mestverwerking/-bewerking De presentatie’Mestverwerking in Vlaanderen: technieken, stand van zaken en kostprijs’...

varkensloket.be

Diergezondheid

...e gezondheid en productie van varkens(Annelies Michiels; 2013) bespreekt de impact van vnl. fijn stof op de productieparameters van varkens. Lees hetverslag. De presentatie‘Ademhalingsprotocol bij ...

varkensloket.be

Voeder

...Het artikel'Pelleteren goed voor dierprestaties, maar minder goed voor fijn stof?' (2015) gaat hier dieper op in en verduidelijktwelke invloed het vermalen en het pelleteren van voeder heeft op de ...

rundveeloket.be

Aanbod ILVO-Onderzoek Rundvee

...geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen): ammoniak, fijn stof, lachgas, methaan, CO2 en geur Ondersteuning bij de ontwikkeling en evaluatie van (ammoniak...

Standaardpagina's

Projecten subsidie SBV-innovatie

...> Het doel van de emissiemetingen van ILVO is het bepalen van de ammoniak-, methaan-, geur- en fijn stofemissies van het DUOSEP stalconcept bij deze vrijloop kraamzeugenstal. Pluimveesector

Nieuws | 08/05/2019

Het luchtzuiverend effect van planten

...en als een natuurlijke filter en zorgen voor een netto-afname van de concentraties fijn stof en schadelijke gassen in de lucht. Hoe groot die afname is, is sterk afhankelijk van de lokale situatie....

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons