Projecten subsidie SBV-innovatie

ILVO is als onderzoeksorganisatie betrokken bij diverse projecten die goedgekeurd werden binnen de Nederlandse subsidiemodule brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen of kortweg SBV-innovatie.

De voornaamste taak van ILVO binnen deze projecten is de uitvoering van emissiemetingen op de boerderijen waar de innovatieve stal- en managementmaatregelen worden toegepast.

De resultaten van de emissiemetingen zullen op deze locatie gepubliceerd worden van zodra de meetrapporten gefinaliseerd zijn.

Melkveesector

JOZ N-Kraker met roosters

Samenwerkingsverband

4 veehouderijondernemingen & ILVO

Start- en einddatum project

01/05/2021 – ?

Vermoedelijke datum publicatie resultaten

Ten laatste voor het einde van het project

Doelstelling

Bij de veehouderijen wordt een melkveestal met roostervloer voorzien van het JOZ CiFa N-kraker systeem.

Gedetailleerde informatie over dit systeem is te vinden op JOZ Stikstofkraker MCK350 | Efficiënter mesten | JOZ

Bij toepassing van dit systeem gaat de mest uit de mestkelder naar een separator waarbij de dikke en dunne fractie gesplitst worden.

In een volgende stap wordt de ammoniakale stikstof uit de dunne fractie verwijderd en met zuur gebonden tot een kunstmestwaardige vervanger.

De N-arme dunne fractie van mest wordt opnieuw gebruikt om de roostervloeren te spoelen en de mest in de kelder te verdunnen.

Varkenssector

Familiebedrijf zet stap naar zeugenhouderij van de toekomst.

Samenwerkingsverband

1 veehouderijonderneming, Jovas Agro International & ILVO

Start- en einddatum project

07/06/2021 – 06/06/2026

Vermoedelijke datum publicatie resultaten

Ten laatste voor het einde van het project

Doelstelling

De kraamzeugenstal is uitgerust met het DUOSEP (V) systeem ontwikkeld door Jovas Agro International BV en HV Advies.

Gedetailleerde informatie over dit systeem is te vinden op:

https://www.jovas.nl/duosep-sy...

DUOSEP is een systeem voor ontmesting met als doel de mest en de waterige fractie zo snel mogelijk gescheiden uit de stal af te voeren. Onder de gecombineerde roostervloeren in elk vrijloopkraamhok worden de gescheiden stromen opgevangen in verschillende opvangvakken.

Het doel van de emissiemetingen van ILVO is het bepalen van de ammoniak-, methaan-, geur- en fijn stofemissies van het DUOSEP stalconcept bij deze vrijloop kraamzeugenstal.

Pluimveesector

ECO Air Care bij vleeskuikenouderdieren, de totaaloplossing voor klimaatverbetering voor zowel dier als het milieu door emissiereductie en hergebruik:

Samenwerkingsverband

Greenfarm Hoogeloon, Vencomatic B.V. & ILVO

Start- en einddatum project

5/02/2022 - 31/12/2024

Vermoedelijke datum publicatie resultaten

05/2024

Doelstelling

De vleeskuiken ouderdierenstal werd voorzien van 4 ECO Air Care units.

Gedetailleerde informatie over dit systeem is te vinden op:

https://www.vencomaticgroup.com/nl/ecoaircare

Elke unit is uitgerust met een warmtewisselaar en een luchtwassysteem waardoor de binnenkomende lucht wordt geconditioneerd en de buitengaande lucht wordt gereinigd.

Het doel van de emissiemetingen van ILVO is het bepalen van de ammoniak-, methaan-, geur- en fijn stofemissies van het Vencomatic ECO Air Care systeem op 1 stal met vleeskuiken ouderdieren.

ECO Air Care bij vleeskuikens, de totaaloplossing voor klimaatverbetering voor zowel dier als het milieu door emissiereductie en hergebruik:

Samenwerkingsverband

Wingens Haagstraat 3 V.O.F., Vencomatic B.V. & ILVO

Start- en einddatum project

15/02/2022 – 01/06/2025

Vermoedelijke datum publicatie resultaten

Ten laatste voor het einde van het project

Doelstelling

De vleeskuikenstal werd voorzien van 8 ECO Air Care units.

Gedetailleerde informatie over dit systeem is te vinden op:

https://www.vencomaticgroup.com/nl/ecoaircare

Elke unit is uitgerust met een warmtewisselaar en een luchtwassysteem waardoor de binnenkomende lucht wordt geconditioneerd en de buitengaande lucht wordt gereinigd.

Het doel van de emissiemetingen van ILVO is het bepalen van de ammoniak-, methaan-, geur- en fijn stofemissies van het Vencomatic ECO Air Care systeem op 1 afdeling van de stal, uitgerust met 4 ECO Air Care units.