Onderzoeksproject Biologische vleesveehouderij in een praktijkbrochure

Voltooid BIO4BEEF
Liggende zoogkoe

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Op vraag van het Departement Landbouw en Visserij zullen ILVO en UGent een praktijkbrochure uitwerken die een handleiding zal zijn voor biologische vleesveehouders (in omschakeling). De brochure zal een antwoord bieden op vragen uit de praktijk over wetgeving voor biologische landbouw, runderrassen en hun behoeften, biologische teelten en voeders, karkas- en vleeskwaliteit, afzetmarkt en rendabiliteit. De brochure brochure zal een praktisch synthese document zijn voor biologische vleesveehouders alsook de drempel verlagen voor potentiële omschakelaars naar biologische landbouw.

Onderzoeksaanpak

ILVO zal een stuurgroep samenstellen die bestaat uit biologische vleesveehouders en organisaties die werken voor de biologische sector. Deze stuurgroep zal aangeven op welke vragen en problemen deze brochure een antwoord dient de bieden. Voor het samenstellen van de brochure zullen ILVO en UGent zich baseren op binnen- en buitenlandse informatie alsook op ervaringen van veehouders.

Relevantie/Valorisatie

De stuurgroep kan feedback geven op de brochure alvorens deze aangeleverd zal worden bij het Departement Landbouw en Visserij. De brochure zal voorgesteld worden op een interactief voorstellingsmoment.