Onderzoeksproject Biologische vleesveehouderij in een praktijkbrochure

Voltooid BIO4BEEF
Liggende zoogkoe

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Rundveehouders met ambities richting biologische vleesproductie hebben behoefte op praktische, goed gestructureerde en accurate informatie van verschillende aard. Op vraag van het Departement Landbouw en Visserij hebben ILVO en UGent in dit project een praktijkbrochure uitgewerkt, die kan lezen als een handleiding voor biologische vleesveehouders (in omschakeling). De behandelde aspecten zijn onder meer wetgeving voor biologische landbouw, runderrassen en hun behoeften, biologische teelten en voeders, karkas- en vleeskwaliteit, afzetmarkt en rendabiliteit.

Onderzoeksaanpak

ILVO is aan het project begonnen door een brede stuurgroep samen te stellen, bestaande uit biologische vleesveehouders en organisaties die werken voor de biologische sector. Elk van de leden heeft mee aangegeven op precieze problemen en uitdagingen in de brochure een antwoord moesten krijgen. ILVO en UGent hebben zich voor de daaropvolgende research en voor het schrijfwerk gebaseerd op binnen- en buitenlandse informatie alsook op ervaringen van veehouders.

Relevantie/Valorisatie

Het nuttige, concrete resultaat van BIO4BEEF is een praktisch synthese document voor biologische vleesveehouders. De brochure verlaagt de drempel voor potentiële omschakelaars naar biologische landbouw. De stuurgroep heeft de teksten nagelezen en feedback gegeven alvorens het geheel afgeleverd werd bij het Departement Landbouw en Visserij. Op een een interactieve webinar (26-01-2022) georganiseerd in samenwerking met BioForum is het document gelanceerd en verspreid.