Onderzoeksproject Precisielandbouw en efficiënt datagebruik in de fruitteelt en akkerbouw

In uitvoering ADAM & PRECILA

Agri-DataManagement (ADaM) en PrecisieLandbouw (PreciLa)

Afbeelding affiche adamprecila 20230519 copyright pcfruit

Contacteer onze expert

Stephanie Van Weyenberg

Stephanie Van Weyenberg

Expert data integratie / technologie rundvee

Contact