Projectnieuws Worminfecties bestrijden, een nieuwe uitdaging in de biologische pluimveehouderij

24/04/2020
2 kippen met struiken in de achtergrond
Preventie en bestrijding van worminfecties bij biologische leghennen

ILVO gaat, in het kader van het project PREBEBIOLEG, op zoek naar alternatieve methodes ter preventie en bestrijding van worminfecties bij biologische leghennen. Door wetenschappelijke kennis met praktijkervaringen te combineren, wil men de bio-leghennenhouders duidelijke handvaten aanreiken om deze problematiek het hoofd te bieden.

Impact op de biologische pluimveehouderij

De biologische leghennenhouderij staat vanaf 1 januari 2021 voor een grote uitdaging wat betreft de wormproblematiek. Vanaf dan gaat een nieuwe Europese Bio-Verordening van kracht. Flubendazole, een “chemisch gesynthetiseerd allopathisch” (diergenees)middel dat gebruikt wordt ter bestrijding van wormen, krijgt vanaf dan een wachttijd van (minstens) 48 uur toebedeeld voor de biosector. Tot dan werd hier geen wachttijd aan gekoppeld. Biologische leghennenhouders kunnen hun eieren dus niet langer als biologisch stempelen tijdens de verschillende ontwormingsperiodes, wat uiteraard resulteert in een groot economisch verlies.

Hulp bij alternatieve aanpak

Het project PREBEBIOLEG, gefinancierd door het CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt), wil de bio-leghennenhouders helpen in het maken van hun keuzes ten aanzien van deze wormproblematiek. ILVO zal hiertoe enkele ‘Standard Operating Procedures (SOPs)’ opstellen rond monitoring en diagnostiek, rond preventie en insleep en rond de (eventuele) bestrijding van wormen.

Preventie en verspreiding

Belangrijk voor bio-leghennenhouders is te weten hoe erg het effectief gesteld is met de wormdruk op het bedrijf vooraleer over te gaan tot een behandeling. Dit zal duidelijk worden beschreven in de SOPs rond monitoring en diagnostiek (Hoe moet ik een staal nemen? Hoe moet ik de labo-analyse interpreteren?). Via de SOPs rond preventie en insleep zullen allerhande maatregelen worden opgelijst die men kan ondernemen om de insleep van wormen en een verdere verspreiding ervan op het bedrijf te verhinderen. Het is cruciaal om de wormdruk zo laag mogelijk te houden op het bedrijf. Via de SOP bestrijding zullen mogelijke behandelingen worden opgelijst (flubendazole en alternatieve methodes). De SOPs zullen ook uitgevoerd worden op een praktijkbedrijf om zo eventuele hiaten te ontdekken en de effectiviteit en praktische haalbaarheid op een bio-leghennenbedrijf na te gaan.

Samenwerking

ILVO zal, in samenwerking met partner Bioforum, hiertoe wetenschappelijke kennis combineren met praktijkervaringen. Door het samenbrengen van (wetenschappelijke) experten met bio-pluimveehouders in o.a. focusgroepen kan heel wat kennis gedeeld worden langs beide zijden. Sectorparticipatie is in dit project zeer belangrijk. De duidelijke SOPs zullen gratis ter beschikking worden gesteld via het PLUIMVEELOKET dat ook de communicatie van het project op zich zal nemen. Via dit project hoopt ILVO dat bio-leghennenhouders het flubendazole-gebruik kunnen reduceren zonder in te moeten boeten op hun technische resultaten.

Project: PREBEBIOLEG – Alternatieve beheersingsmethoden ter preventie en bestrijding van worminfecties bij biologische leghennen
Looptijd: 2020-2021
Projectpartners: Bioforum
Financiering: CCBT vzw (Departement Landbouw en Visserij)

Vragen?

Contacteer ons

Evelyne Delezie

Groepsleider kleinveehouderij ILVO

Ook interessant

Video 19/04/2024

Minder antibiotica op boerderijen

Minder antibiotica op boerderijen - Fanny Baudoin
Fanny Baudoin wil aanbevelingen doen over hoe we deze moeilijkheden kunnen overwinnen, zodat we de behoefte aan antibiotica op boerderijen kunnen verminderen.