Persbericht Werkbaar werk in steeds meer digitaliserende agrovoedingsketens

03/02/2022
Grafische illustratie van mensen die werken in de agrovoedingssector
ESF - EU - AI

Hoe gaat de individuele werknemer van agrovoedingsbedrijven eigenlijk om met de digitalisatie op de werkvloer en de digitale transformatie doorheen de keten? Op die onderzoeksvraag zoeken ILVO, Flanders’ FOOD en Workitects een antwoord in een Europees-Vlaams actieonderzoek. Geïnteresseerde agrovoedingsbedrijven kunnen in het project participeren als pionier-bedrijf.

Stephanie Van Weyenberg van ILVO: “Technisch gezien hebben we het digitale datadelen tussen bedrijven in een productieketen beter en beter onder de knie en de voordelen en kansen zijn inmiddels bekend. Maar slagen we er ook in om de samenwerking in de keten zo te organiseren dat de implementatie op elke werkvloer vlot verloopt en dat de betrokken medewerkers er ook voordeel uit halen?”. Dit project CHAIN, een Europees Sociaal Fonds (ESF) project, mikt er dus op om een goede werkbaarheidsbalans te bekomen en te behouden bij het technische proces van datadelen en data-economie.

Datadelen vlot organiseren: nood aan begeleiding?

De wereld digitaliseert en automatiseert. De agrovoedingssector, waar van nature veel data aanwezig zijn, heeft deze digitale trein niet gemist. Door het optimaal gebruik van data en het delen van data doorheen de keten, zowel stroomop- als afwaarts kunnen processen geoptimaliseerd worden, bestaande producten slimmer gemaakt worden of nieuwe digitale services ontwikkeld worden. Het door ILVO ontwikkelde datadeelplatform DjustConnect ondersteunt verschillende ketenpartners in dit proces.

Maar hoe organiseer je bij het delen van data de samenwerking over de bedrijven heen, zodat de digitale transformatie voor elk partner succesvol verloopt en ook de individuele werknemer zich geholpen en ondersteund voelt? Dit zijn enkele vragen die ILVO, Flanders’ FOOD, Workitects en Alimento zich stelden. In het project CHAIN, Connecting Humans in the Agrifood INdustry, worden ketenpartners uit de agrovoedingssector
begeleid in hun datadelen proces en worden multidisciplinaire teams samengesteld en ondersteund. “De impact van de technologische innovaties op de werkvloer wordt ook blootgelegd en een duurzame oplossing wordt gezocht die via een begeleidingstraject uitgetest zal worden.”, stelt Karl Boumans van Flanders’ FOOD.

CHAIN kiest twee ketens als case

Het CHAIN-project ging officieel van start op 1 november 2021 en krijgt gedurende 2 jaar financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen (ESF Vlaanderen). Twee verschillende agrovoedingsketens zullen intensief betrokken worden. Het finale doel van de begeleidingstrajecten is om datadelen tussen bedrijven organisatorisch vlot te helpen verlopen, de digitale transformatie bij elk van de bedrijven gemakkelijk ingang te laten vinden en de betrokkenheid en werkbaarheidsbalans van de individuele medewerkers te behouden of verbeteren.

Verandert digitaal datadelen ook jouw job?

Het uitgangspunt van het project is dat het digitaal delen van data en een betere samenwerking tussen ketenpartners, uiteindelijk leidt tot meer werkbare jobs. “Operatoren krijgen bijvoorbeeld sneller de juiste
informatie of hebben meer impact op de werkplanning, wat kan zorgen voor meer efficiëntie, maar ook minder werkstress en een grotere betrokkenheid.”, zegt Lieven Eeckelaert van Workitects.

Oproep: hou CHAIN in de gaten, of participeer

Het actieonderzoek CHAIN belooft nuttige resultaten: Aan de hand van de uitgewerkte begeleidingstrajecten en een uitgebreide feedbackloop komt er een inspiratiebrochure en draaiboek om bedrijven warm te maken voor datadelen mét een aangepaste begeleiding. Deze handige tools zullen door alle sectoren van de agrovoedingssector aangewend kunnen worden.

Indien u meer uitleg wil over dit CHAIN-project of bij interesse om hieraan deel te nemen en werkbaar werk voor uw werknemers te prioriteren, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.

Vragen?

Contacteer ons

Stephanie Van Weyenberg

Expert data integratie / technologie rundvee

Ook interessant