Publicatie | Mededeling Voortgangsrapport effecten baggerlossingen

28/02/2017
Boot van DEME voor baggerwerken
Boot van baggerbedrijf DEME - © Hans Hillewaert - ILVO

Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode juli 2016 – december 2016. Het onderzoek werd uitgevoerd bij ILVO-onderzoeksafdeling Aquatisch milieu en kwaliteit. Het omvat reguliere taken waarbij veranderingen in het marien ecosysteem ten gevolge van baggerlossingen in het Belgisch Deel van de Noordzee opgevolgd worden door het opmeten van biologische populatieparameters en van fysische en chemische parameters. Daarnaast werden voor 2017-2018 extra beleidsondersteunende taken naar voren geschoven ter ondersteuning van de algemene monitoring en ter optimalisatie van de impactevaluatie. Er werd reeds gestart met de uitvoering van taak 5b. De resultaten van de beleidsondersteunende taken voor 2012- 2016 werden opgenomen in het syntheserapport 2012-2016 (Lauwaert et al., 2016).

Voortgangsrapport effecten baggerlossingen: periode juli 2016 - december 2016

Vragen?

Contacteer ons

Bavo De Witte

Onderzoeker ILVO

Ook interessant

Nieuws 29/08/2022

Vis van het Jaar 2022 : grijze garnaal

ongepelde garnalen
Garnaal wordt door VLAM uitgeroepen tot Vis van het Jaar 2022. ILVO gaf daarvoor een positief advies op basis van de status van het Noordzeebestand en de positieve evolutie in de visserij.