Projectnieuws Vochtige peulvruchten en granen inkuilen als grondstof voor biologisch leghennenvoeder

01/03/2018

Via een nieuw project willen ILVO, Inagro en de Hogeschool Gent het gebruik van regionale eiwitbronnen in de biologische leghennenhouderij maximaliseren. Dat gebeurt via kuilexperimenten met veldbonen en graan, en via de opvolging van verteerbaarheid, dierprestaties en de kwaliteit van de eieren bij inmenging in het rantsoen van leghennen.kip

Inagro, ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij toonden eerder al aan dat veldbonen en erwten dienst kunnen doen als alternatieve eiwitbron. Maar, de aanwezigheid van anti-nutritionele factoren (ANF) zoals tannines, glycosiden (zoals vicine en convicine in veldbonen), trypsine, en protease- inhibitoren, en een lage ileale verteerbaarheid van methionine en cysteïne van peulvruchten, maakt dat veldbonen slechts in beperkte mate in het rantsoen van pluimvee kunnen worden toegevoegd. Het verwerken van deze veldbonen en de combinatie ervan met granen is een mogelijke oplossing om deze ANF te reduceren en de mogelijke tekorten aan aminozuren (AZ) weg te werken.

Daarom wordt onderzocht in welke mate ANF van veldbonen worden gereduceerd wanneer deze worden ingekuild als vochtig graan. Het inkuilen van vochtig gedorst graan (25% vocht) wordt reeds in de praktijk toegepast. Bij inkuilen van een combinatie van veldbonen met graan zal mogelijk een gelijkmatige afrijping van beide componenten en de verhouding veldbonen ten opzichte van graan een belangrijke impact hebben op de kuilkwaliteit en de voederwaarde. Daarom wordt ook nagegaan hoe de kuilkwaliteit van een combinatieteelt geoptimaliseerd kan worden. Hierbij wordt gezocht naar de meest optimale verhouding van veldbonen en granen, en wordt de nood aan kuiladditieven bepaald. Bij de keuze van de componenten zal tevens rekening worden gehouden met variëteiten veldbonen en het soort graan dat meest geschikt is voor leghennen. Via rantsoenberekening zal een maximaal inmengingspercentage in leghennenvoeders bepaald worden. Tenslotte zal de kuil beoordeeld worden als alternatieve grondstof in het rantsoen voor biologische leghennen, zowel qua nutriëntenverteerbaarheid en N-excreties, als qua dierprestaties en eikwaliteit.

De resultaten van het project moeten bijdragen aan een maximale benutting van lokaal geteelde peulvruchten als alternatieve eiwitbron in biologisch leghennenvoeder. Op termijn kan dit een (gedeeltelijke) oplossing bieden voor de afhankelijkheid van geïmporteerde eiwitten.

Project: KUILEG
Looptijd: 2017 – 2020
Samenwerking: ILVO, Inagro, Hogeschool Gent
Financiering: Onderzoeksproject Departement Landbouw en Visserij

Vragen?

Contacteer ons

Marta Lourenço Ribeiro Alves

Onderzoekster ILVO

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...