Persbericht Vluchtige stikstof uit een veestal écht meten, kan dat (bijna)?

16/09/2022

De stikstofemissie die onder de vorm van ammoniak uit een stal met kippen, melkvee, vleesrunderen of varkens vervliegt, wordt nu bepaald met een voorspellingsmodel, op basis van een vaste emissiefactor per diersoort en het staltype. Het gaat dus om een gemiddelde schatting.

Landbouwers die via hun voeder- , schoonmaak- en bedrijfsmanagement meer of minder inspanningen doen produceren hoogstwaarschijnlijk minder of meer dan de score die ze krijgen. De afwijking kan volgens emissie-experts groot zijn. Tot nu toe was de piste van het continue in real time emissies meten in individuele stallen onbetaalbaar en ondoenbaar. De kans bestaat echter dat dit in de toekomst verandert, mede door onderzoek van ILVO.

Eva Brusselman (ILVO emissie specialiste): “Tegen eind 2024 hebben we de 4 fases afgewerkt van het ammoniak-monitoringsproject in opdracht van het Departement Omgeving. Dan zal blijken of, en zo ja welke sensoren geschikt, betrouwbaar en robuust zijn om werkelijke emissies 24 of 24, 7 op 7 te bepalen in een varkens- een kippen- en een melkveestal. Fase 1, de marktstudie van de bestaande sensoren, is alvast een succes.”

Na een brede oproep bij sensorbedrijven toonden 19 bedrijven uit verschillende Europese landen interesse in ons onderzoek. De meeste onder hen zijn met hun sensoren niet actief in de landbouwsector, enkel in industriële omgevingen. ILVO heeft 9 bedrijven geselecteerd die nu bereid zijn om ILVO kosteloos 2 toestellen ter beschikking te stellen.

Fase 2 begint eerstdaags: de sensoren worden in het ILVO-emissielab onderworpen aan tests. In welke mate kunnen ze continu de juiste ammoniakgehaltes meten in geprepareerde lucht-ammoniakmengsels waarvan de concentraties over de tijd variëren?

In 2023 en 2024 volgen dan echte praktijkstal-tests. De sensoren die de laboratorium toets hebben doorstaan worden dan eerst voor een korte periode getest bij varkens, kippen en melkkoeien. De sensoren die daar correcte metingen geven gaan in fase 4 voor een langere periode in de stal.

Eind 2024 heeft ILVO dus antwoord op de vraag of het voor een individuele stal realistisch is om continue de werkelijke ammoniak emissies te kennen.

2022: Tien jaar ILVO-emissieonderzoek voor het beleidsdomein Omgeving

Het beleidsdomein Omgeving, dat water-, lucht- en bodemkwaliteit in Vlaanderen in goede banen moet leiden heeft 10 jaar geleden ILVO aangesteld om hen wetenschappelijke steun te geven inzake vluchtige emissies uit de veehouderijsector. Eva Brusselman (ILVO): “We hebben het takenpakket zien evolueren. Eerst moesten we rapporten schrijven enkel op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur. Daarna kwamen er grote meetcampagnes op bepaalde staltypes of -technieken. Na luchtwastechnieken (meetcampagne 1) en emissie- arme kippenstallen (meetcampagne 2) zijn op dit moment de melkveestallen aan de beurt.”

Vragen?

Contacteer ons

Eva Brusselman

Expert luchtemissies en milieutechnieken

Ook interessant