Projectnieuws Verhoogde bioveiligheid op vleeskuikenbedrijven ter reductie van Campylobacter

01/12/2018 Bron:
Een grote groep vleeskuikens
Maatregelen voor de bestrijding van Campylobacter bij vleeskippen moeten uiteindelijk leiden tot een reductie in het aantal besmettingen bij de mens.

Via eenvoudige bioveiligheidsmaatregelen de insleep van de Campylobacter bacterie in vleeskuikentomen verminderen, dat is het doel van CAMPREVENT. Deze maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot een reductie in het aantal besmettingen bij de mens.

Campylobacter bij de mens

Campylobacter is in de geïndustrialiseerde wereld de belangrijkste bacteriële oorzaak van humane gastro-enteritis met 66 gerapporteerde humane gevallen per 100 000 EU inwoners. Voor elk gerapporteerd geval zouden er 46 werkelijke Campylobacter infecties zijn, resulterend in 9.2 miljoen campylobacteriose gevallen in de EU en een kost van 2.4 miljard euro. Men schat dat 50-80% van alle Campylobacter stammen geïsoleerd uit mensen afkomstig zijn van pluimvee. Wanneer de Campylobacter aantallen in de blindzakken (blind eindigende delen van de kippendarm) 10 keer verlaagd zou kunnen worden, kan het aantal besmettingen bij mensen met 55% verlaagd worden.

Verhogen bioveiligheidsprotocol

Het algemene doel van CAMPREVENT is dan ook om een efficiënt maar werkbaar (verhoogd) bioveiligheidsprotocol op te stellen om de kans op Campylobacter insleep op braadkippenbedrijven te reduceren. Daarnaast wordt ook onderzocht of er een verschil is tussen de microbiota van braadkippen die vrij blijven van Campylobacter doorheen de opfok en de microbiota van kippen die wél gekoloniseerd worden of zijn met Campylobacter.

Opvolging, toepassing en evaluatie

Tijdens deze studie zullen 60 tomen afkomstig van 15 bedrijven opgevolgd worden met wekelijkse staalnames van de kippen zelf en hun mest, en uit de literatuur geïdentificeerde risicofactoren. Aan de hand van moleculaire typeringen moet dit leiden tot de identificatie van de belangrijkste risico-factoren op Vlaamse pluimveebedrijven, incl. gemengde bedrijven. Hierop gebaseerd stellen we een verhoogd bioveiligheidsprotocol op dat vervolgens op deze bedrijven toegepast en geëvalueerd wordt. De mest van Campylobacter-negatieve tomen en Campylobacter-positieve tomen wordt geanalyseerd om het verschil in bacteriële samenstelling tussen deze twee groepen te onderzoeken.

Project: CAMPREVENT

Looptijd: 2018 - 2021

Financiering: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Samenwerking: UGent, Diergezondheidszorg Vlaanderen, Sciensano

Vragen?

Contacteer ons

Geertrui Rasschaert

Onderzoeker ILVO

Ook interessant