Publicatie Teeltgids quinoa 2023

22/11/2023
Quinoa

Quinoa is een duurzaam en stressbestendig gewas dat door de klimaatverandering (extremere weersomstandigheden met o.a. langere droogteperiodes) een robuust en rendabel alternatief kan zijn in de gewasrotatie voor de akkerbouwer. Meer en meer landbouwers zijn immers op zoek naar uitbreiding van hun teeltrotatie met het oog op diversificatie van het bedrijf, risicospreiding en/of het benutten van nieuwe marktopportuniteiten.

Verder bezit quinoa hoog-nutritionele en goede functionele eigenschappen waardoor het veelzijdig kan ingezet worden in diverse voedingstoepassingen. Met een eiwitgehalte hoger dan 15% valt quinoa onder de eiwitrijke teelten, zoals bepaald in de Vlaamse voedselstrategie die o.a. inzet op meer plantaardige eiwitten en duurzame eiwitconsumptie. Die Vlaamse voedselstrategie vloeit voort uit zowel de doelstelling ‘duurzame ontwikkeling’ van de Verenigde Naties (Agenda 2030) als de Europese ‘Farm to Fork’ strategie (Green Deal).

De teelt van quinoa past perfect binnen een agro-ecologisch teeltplan en bereidt klassieke akkerbouwers, via ervaringen die ze opdoen met o.a. mechanische onkruidbestrijding, voor op een toekomst met minder gewasbeschermingsmiddelen ook voor andere klassieke akkerbouwteelten.

Binnen het project ‘Quinoa Lokaal (Quilo)’ verzamelde ILVO samen met Inagro en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant heel wat agronomische data. Naar aanleiding van het slotevent van Quilo werden ze gebundeld in deze teeltgids, samen met de data van HoGent/UGent over de voedingskwaliteit van lokale quinoa. Met een gemiddeld areaal in Vlaanderen van 40 hectare in de laatste zes jaar is het potentieel van quinoa verre van bereikt en beogen we met deze teeltgids meer akkerbouwers warm te maken en te helpen bij de teelt van dit pseudograan.

Teeltgids quinoa 2023

Teeltgids quinoa 2023

Vragen?

Contacteer ons

Gerda Cnops

Onderzoekster ILVO

Maarten De Boever

Onderzoeker ILVO

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...
Video 03/04/2024

Sojadrink 'made in Belgium'

Soja 'made in Belgium' - Margo Vermeersch
Drinken we straks sojadrink 'made in Belgium'? Wel als het van Margo Vermeersch en haar collega's aan het ILVO afhangt!