Projectnieuws Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving

07/10/2019
Hangslot met science fiction achtergrond
CYBELE zorgt ervoor dat verschillende schakels in de agrovoedingsketen veilig toegang kunnen hebben tot grootschalige datasets

Hoe kunnen high performance computing (HPC) en Big Data analyse de landbouw en visserij vooruit helpen? CYBELE zorgt ervoor dat verschillende schakels in de keten veilig toegang kunnen hebben tot grootschalige datasets en dat er rekenkracht ter beschikking komt om deze data te analyseren en verwerken.

Toegankelijk gebruik HPC

Een verdere ontwikkeling van precisielandbouw vereist een meer toegankelijke HPC omgeving met eigenschappen aangepast aan de agrofood sector. Precisielandbouw brengt namelijk steeds grotere hoeveelheden data met zich mee, en de nieuwste algoritmes worden steeds ingewikkelder (artificiële intelligentie). In onderzoek en ontwikkeling wordt HPC daarom steeds vaker gebruikt, maar toegang verkrijgen tot deze supercomputers is momenteel nog een taak voor de echte IT experten. Het Europese project CYBELE wil daarom werken aan een meer toegankelijk en breder toepasbare omgeving voor HPC gebruik, specifiek voor de agrofood sector. Ook zal er extra flexibiliteit komen om zowel langdurige, maar éénmalige analyses als frequente, geautomatiseerde analyses te kunnen uitvoeren. Dit kan dan de weg openen naar meer geavanceerde analyses voor wetenschappers en beleid, snellere responstijden en verbeterde beslissingen voor bedrijven en partijen uit de keten en de ontsluiting en het meer efficiënt gebruik van de beschikbare data in de keten.

Demonstratieprojecten in de precisielandbouw

Na een fase van analyse en design, zullen de partners een geïntegreerd CYBELE platform opbouwen, met alle nodige mechanismen, tools, diensten en algoritmes om met de HPC infrastructuur (supercomputers) te kunnen werken. Negen demonstratieprojecten in precisielandbouw en precisieveeteelt zijn geselecteerd om het potentieel van de HPC infrastructuur aan te tonen en te evalueren. ILVO is werkpakketleider van het precisieveeteelt-demonstratieproject en is ook betrokken in het uitvoeren van twee andere projecten. Het eerste - 'duurzame varkensproductie' (samen met Vion Food Group) - focust op de data verzameld in een slachthuis, op hyperspectraal analyses voor vleeskwaliteit en op het gebruik van sensordata om een waarschuwingssignaal te genereren over zieke dieren op het varkensbedrijf. Het tweede project heet 'Open zeevisserij'. Daar gaan onderzoekers een betere monitoring van de aanwezigheid en identiteit van vissoorten uitwerken. Met name stellen de onderzoekers de vraag of verschillende vissoorten via beeldverwerking automatisch kunnen gedetecteerd worden. Daarnaast werkt er gewerkt aan een verbeterde monitoring van het mariene ecosysteem van de Noordzee en aan het vloot- en schipmanagement (via meerdere sensoren op het schip).

Verder bestaan na afloop project

We verwachten dat CYBELE mijlpalen kan plaatsen op verschillende vlakken: (a) een HPC omgeving die de uitvoering van agrofood gerelateerde experimenten ondersteunt ter optimalisatie van het verwerken van grootschalige datasets; (b) verschillende cases in precisielandbouw en precisieveeteelt welke de HPC omgeving testen, gebruiken en door iteratieve feedback verbeteren. De CYBELE oplossing wordt zodanig gemaakt dat ze verder zal kunnen bestaan na afloop van het project en dat de input van externe partners kan geïntegreerd worden. De algoritmes die worden gebouwd in deze omgeving kunnen bijdragen aan een meer verantwoord gebruik van natuurlijke bronnen, een verbeterd management van het landbouwbedrijf, en minder afval en verliezen.

Project: Cybele
Financiering: H2020, grant nr. 825355
Looptijd: 2019 - 2021
Samenwerking: Coördinatie door Waterford Institute of Technology (WIT), met 31 internationale partners.
Link: www.cybele-project.eu

Vragen?

Contacteer ons

Jarissa Maselyne

Expert data-analyse en precisieveeteelt

Ook interessant