Projectnieuws Korte Keten en grootafnemers, hand in hand?

01/03/2018
Afgeleide producten van de landbouw, zoals brood, olijfolie, kaas en worst. Afgeleide producten hebben vaak een hogere toegevoegde waarde

Een opschaling van de korte keten, van individuele consumenten naar professionele gebruikers, dat was het doel van ILVO en Stad Gent in het project “Opschaling Korte Keten”. Er werd draagvlak gecreëerd en drie pilootprojecten werden doorgelicht op vlak van logistieke stromen, levenscyclusanalyse en kosten-baten analyse.

Stad Gent is één van de voortrekkerssteden in Vlaanderen voor wat betreft de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie. ILVO vormde een centrale partner in hun project dat de opschalingsmogelijkheden van korte-keten-systemen beoogt. We gingen kijken in het buitenland, tekenden mogelijke pilootprojecten uit en investeerden veel in het creëren van een draagvlak bij drie groepen grootafnemers van de korte keten: de horeca, de retail en grootkeukens. Dit is niet evident. De Korte Keten is tot nu toe immers voornamelijk gericht op individuele consumenten, via voedselpakketten, boerenmarkten, thuisverkoop enz. Hoe bereik je echter professionele verbruikers in een B2B-context?

Samen met landbouwers, restauranthouders, ondernemers, grootkeukenkoks en beleidsmakers werkten we drie pilootprojecten uit, die elk andere accenten leggen in de B2B-korte keten: een ‘Boerennetwerk voor de Gentse binnenstad’, een ‘coöperatief distributieplatform’ en het ‘GeKKoS-Gents Kenniscentrum Korte Keten en Stadsgerichte Landbouw’. Het Business Model Canvas vormt hierbij een leidraad. Deze pilootprojecten werden doorgelicht, met specifieke aandacht voor logistieke stromen, levenscyclusanalyse en kosten-baten analyse. We stelden ook de vraag of en hoe elk pilootproject bijdraagt tot een transitie naar een meer duurzaam voedselsysteem. Op basis van het rapport en het gecreëerde draagvlak, zal de Stad Gent de concrete uitwerking van een van deze pilootprojecten faciliteren. Tegelijk is deze studie ook relevant voor de bredere Vlaamse context, waarin tal van initiatieven rond lokale voedselstrategie, korte keten, en stadsgerichte landbouw plaatsvinden.

Project: Opschaling Korte Keten
Looptijd: februari – november 2017
Samenwerking: Stad Gent, Universiteit Gent, Rikolto (Vredeseilanden)
Financiering: Stad Gent

Link: volledig eindrapport

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Persbericht 10/04/2024

Voedselbos als verdienmodel voor het eerst doorgelicht

foto van een voedselbos met bomen, gewassen en bloemen
Voedselbossen kunnen een rendabele bedrijfstak zijn voor Vlaamse landbouwers. Dat blijkt uit de eerste bedrijfseconomische doorrekening van een fictief maar realistisch voedselbos van 0,8 ha, samengev...