Persbericht Infografieken (toestand per soort, jaar en zone) aangevuld met data 2019

12/12/2019
Legen van de visnetten op een visserijboot
Gegevens Belgische visvangst beschikbaar in de nieuwe infografieken.

Aan de vooravond van de Europese visserijraad op 16-17 december 2019 in Brussel – waar men de visserijmogelijkheden voor 2020 op politiek niveau bespreekt – publiceren ILVO en VLIZ naar jaarlijkse gewoonte de samenvattende infografieken over alle 58 soorten door de Belgen bevist. De reeks bevat nu de wetenschappelijk vastgestelde status van de visstocks van 2019, samen met de werkelijk opgeviste hoeveelheden 2018, en de daarop gebaseerde quota (TAC) voor 2019.

Overzicht visstocks

Van waar voeren de Belgische vissers welke soorten aan? Hoe staan de visstocks er op die plaatsen voor? En hoeveel vangstquota verkreeg en benutte de Belgische visserij op elk van deze visstocks in het afgelopen jaar? In de samenvattende infografieken, die Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) twee keer per jaar publiceert met de medewerking van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), zit al deze informatie vervat.

Gegevens van 58 vissoorten

Voor elk van de 58 beviste soorten zijn in één oogopslag 3 indicatoren zichtbaar: (1) In het bovenste luik wordt met kleurcodes op een kaart weergegeven hoe wetenschappers van ICES (International Council for Exploration of the Sea) de toestand van de beviste stocks inschatten voor 2019. (2) Het middelste deel toont in een taartdiagram hoe groot de effectieve vangsten waren door Belgische vaartuigen in 2018 – het laatste jaar waarover momenteel volledige gegevens bestaan. Bij sommige soorten wordt voor dat jaar ook de benutting van het quotum voor elke stock weergegeven. (3) Het onderste luik toont in een combinatie van een tabel en taartdiagrammen, de totaal toegestane vangsten (TAC of Total Allowable Catch), de verdeling ervan onder de lidstaten en het aandeel dat de Belgische visserij toegewezen kreeg in 2019.

Tweejaarlijkse update

ILVO en VLIZ werken de infografieken telkens bij na de bekendmaking van de wetenschappelijke adviezen (najaar), vangsten en quota (voorjaar). De volgende update wordt voorzien in het voorjaar van 2020, bij publicatie van de effectieve vangstgegevens voor 2019 en de finaal onderhandelde quota voor 2020.

Infografieken VLIZ

De infografieken zijn voor iedereen vrij beschikbaar te downloaden via de VLIZ-website: klik op de map 2019 december voor de nieuwste reeks. Via “tijdsreeks – soorten” verkrijg je per soort alle opeenvolgende kaarten en infografieken, sinds 2016.

Vragen?

Contacteer ons

Hans Polet

Wetenschappelijke directeur ILVO Marien

Lies Vansteenbrugge

Onderzoekster ILVO

Sofie Vandendriessche

Communicatie ILVO - Coördinator Marien Living Lab

Ook interessant