Projectnieuws Een andere rol voor adviseurs in innovatieprocessen? i2connect gaat op verkenning

17/12/2019
2 koeien in weide
Interactieve innovatie binnen de bos- en landbouwsector moet zorgen voor continue verbetering en oplossingen voor complexe uitdagingen

Hoe kunnen adviseurs bijdragen tot meer interactieve innovatieprocessen, en welke rol kunnen/moeten zij hierbij opnemen? Dit is de centrale vraag binnen het Europese H2020 i2connect project, dat startte op 1 november dit jaar.

Interactieve innovatie

Innovatie is een cruciaal element voor de Europese land- en bosbouwsector om te blijven verbeteren, en om op een proactieve manier te kunnen omgaan met de vele uitdagingen waar ze als sector voor staan. De sector wordt daarin ondersteund door de regionale AFKIS structuur. AFKIS staat voor Agricultural and Forestry Knowledge and Innovation System, en is kort samengevat het geheel van onderzoeks- en adviseringsinstellingen in de land- en bosbouwsector actief binnen een bepaald land of regio. Er is hierbij een sterke interesse voor interactieve innovatie. Bij interactieve innovatie wordt iedereen die op de één of andere manier belang heeft bij de innovatie (denk hierbij aan land- en bosbouwers, onderzoekers, adviseurs, KMO’s, beleidsmakers, etc) van bij de prille start van het innovatieontwikkelingsproces actief betrokken, en geeft iedereen de innovatie mee vorm. Het idee is dat dergelijk model moet leiden tot een snellere adoptie in de praktijk van de innovatie in vergelijking met het vaak gehanteerde model van kennistransfer, waarbij de innovatie meer lineair vanuit het onderzoek, via advisering, uiteindelijk doorstroomt naar de praktijk.

Ondersteuning van I2connect

Traditioneel hebben adviesdiensten een erg belangrijke rol gespeeld bij overbrengen van innovatie naar de land- en bosbouwpraktijk, maar bij interactieve innovatie moet deze rol enigszins herbekeken worden, en er wordt meer gekeken naar adviseurs als zgn. “innovation brokers”, fungerend als een soort verbindingspunt tussen de verschillende types actoren. Een rol als innovation broker, waarbij verwacht wordt dat deze persoon het interactieve innovatieproces mee ondersteunt en faciliteert, vereist echter heel specifieke competenties. I2connect heeft dan ook als doel om adviseurs en de adviesorganisaties te versterken om deze rol op te nemen, en de competenties te ontwikkelen om land- en bosbouwers en andere actoren actief te betrekken in interactieve innovatieprocessen.

Praktijkvoorbeelden

Het project vertrekt vanuit een reeks concrete praktijkvoorbeelden. Deze zullen worden bestudeerd, maar tegelijk ook worden begeleid doorheen het project. In een eerste fase worden de benodigde competenties in kaart gebracht, zowel op basis van de praktijkvoorbeelden, als op basis van reeds bestaande literatuur. Ook het netwerk van adviseurs en het bredere AFKIS worden in kaart gebracht doorheen Europa, om een duidelijk beeld te krijgen op welke partijen van belang zijn, en om toe laten om praktijkvoorbeelden voor verder onderzoek te selecteren. Op basis van de praktijkvoorbeelden zullen een aantal goede praktijken worden ontwikkeld, ondersteund door concrete methodes en tools, zodat adviseurs dit kunnen toepassen in de praktijk, en er wordt een train-the-trainer programma uitgewerkt. Hierbij wordt een pool van trainers opgeleid, die specifiek leren om met deze materialen te werken in hun opleidingen en coaching voor adviseurs. Tot slot wordt er nagegaan hoe managers van adviesdiensten, onderzoekers, beleidmakers en anderen een ondersteunende omgeving kunnen creëren voor interactieve innovatie.

Logo i2connect Interactive innovation

Project: i2connect - Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry
Looptijd:
2019 – 2024
Samenwerking: Europees consortium van 42 partners, geleid door het Franse APCA
Financiering:
H2020
Link:
http://www.i2connect-h2020.eu/

Vragen?

Contacteer ons

Lies Debruyne

Onderzoekster ILVO

Ook interessant