Persbericht Beloftevolle toekomst van soja voor humane consumptie in België

19/10/2018
sojaplant met peulen
Soja (Glycine max)

Voor het tweede jaar op rij werd er met succes lokaal geteelde GGO-vrije soja voor humane consumptie geoogst in België. Vorig jaar werd de teelt van deze subtropische plant voor het eerst in ons land opgestart, en dit na 4 jaar grootscheeps onderzoek naar de mogelijkheden van sojateelt in ons klimaat, op initiatief van Arvesta, Alpro, ILVO, het Vlaams Departement Landbouw en Visserij en enkele pionierende Belgische landbouwers.

Opschaling

De resultaten voor dit jaar zijn meer dan beloftevol: de oppervlakte die met soja werd ingezaaid is ondertussen verdubbeld, meer landbouwers uit Vlaanderen en Wallonië sloten zich aan bij dit project en de kwaliteit van de soja is geschikt voor humane consumptie. Kortom, de sojateelt in België is klaar om te evolueren naar enkele duizenden hectares.

Een geslaagde oogst

“Na een allereerste geslaagde soja-oogst vorig jaar en verder onderzoek stellen we vast dat de kwaliteit van de geoogste soja dit jaar nog beter is,” aldus Johan Van Waes, Wetenschappelijk Directeur ILVO-Plant. “In een eerste fase hebben we ons gefocust op de mogelijkheden voor soja in onze regio’s en op de gepaste rassenkeuze. Hiervoor lopen er bij ILVO heel wat rassenproeven alsook een veredelingsprogramma. Verder onderzoek blijft echter noodzakelijk. Nu willen we ons verder richten op nog meer opbrengst en een hoger eiwitgehalte, onder andere door de rassenkeuze, maar ook de keuze en wijze van toepassing van het inoculum, onkruidbestrijding, teelttechnieken, … spelen een belangrijke rol.”

Nieuwe teelt klaar voor Belgische landbouw

De oppervlakte die dit jaar met soja werd ingezaaid is verdubbeld en heeft tot een totale oogst van 125 ton soja geleid. Bovendien hebben meer landbouwers uit Vlaanderen en Wallonië zich aangesloten bij dit project en is de kwaliteit van de soja geschikt voor humane consumptie.

In 2017 waren er zeer droge omstandigheden bij de inzaai van de soja. Dit jaar daarentegen zorgde wateroverlast bij de start voor problemen op enkele percelen gevolgd door extreme droogte achteraf.

“Toch heeft de soja het dit jaar zeer goed gedaan. De beste percelen behalen opbrengsten boven 3 T/ha met een eiwitgehalte boven 42%. Gemiddeld stellen we wel vast dat soja, net zoals andere voorjaarsgewassen dit jaar, omwille van de uitzonderlijke droogte een opbrengstdaling van 20% toont. Het eiwitgehalte heeft echter minder hinder ondervonden van de weersomstandigheden en ligt dit jaar zelfs enkele procentpunten hoger ten opzichte van vorig jaar. De uitdagingen om de teelt verder uit te kunnen rollen op grotere schaal liggen op het vlak van de beheersing van onkruid, ziekten en plagen.”

Dieter Peeters, Marketing Manager AVEVE en coördinator van het sojaproject binnen Arvesta

Kortom, zeer mooie resultaten in moeilijke omstandigheden die vertrouwen geven in de toekomst van de sojateelt in België. Dieter Peeters: “Arvesta investeert mee in de toekomst van de landbouw en wil zijn rol als duurzame partner voor de professionele land- en tuinbouwer volop opnemen. De sojateelt creëert nieuwe kansen voor de Belgische landbouwers als interessant gewas in de teeltplannen, met zowel een financieel rendement als een meerwaarde naar bodemkwaliteit. Bovendien bieden we een antwoord op de vraag naar meer lokale plantaardige eiwitbronnen van voedingsproducenten zoals Alpro.”

Lokale teelt belangrijk voor ALPRO

Dit initiatief sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsstrategie van Alpro door o.a. te streven naar de verwerking van lokaal geteelde GGO-vrije soja in hun producten. Alpro kiest in het gebruik van grondstoffen, productie, verpakking en distributie heel bewust voor duurzaam, d.w.z. met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot, water- en grondstoffenverbruik. Afgelopen jaren is daarbij ook de focus gelegd op lokale sojateelt in Europa.

Lies Heyns, Int. Sr Strategic Buyer bij Alpro: ‘De samenwerking met de Belgische landbouwers is voor ALPRO een bewuste en strategische keuze, waar zeker nog groeimogelijkheden in zitten voor de nabije toekomst. We zijn er van overtuigd dat, mits de goede progressie van de teelt die Arvesta en ILVO nastreven, er op middellange termijn ruimte is voor enkele duizenden hectares soja in België.’

Over Arvesta

Arvesta met hoofdkantoor te Leuven is de N°1 full service provider aan de land- en tuinbouw in België met internationale aanwezigheid in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De onderneming is actief in de verschillende segmenten van de land- en tuinbouwsector, zoals dierenvoeding, plantenvoeding, plantenbescherming, zaden, zaaigranen, plantaardappelen, bloem en land- en tuinbouwmachines. Bij het grote publiek is Arvesta gekend voor haar 250 AVEVE-winkels waar de consument terecht kan voor ‘tuin, dier en bakplezier’®. Arvesta wil haar positie als marktleider verder uitbouwen door investeringen en innovatie in de agrarische sector. Haar 1.900 enthousiaste medewerkers dragen ertoe bij dat Arvesta een omzet van 1,4 miljard euro realiseert. www.arvesta.eu

Over ALPRO

Alpro is de Europese pionier in plantaardige voeding sinds bijna 40 jaar en creëert een breed aanbod van heerlijke plantaardige drinks, alternatieven voor yoghurt en room, desserts, margarines en ijs op basis van GMO-vrije soja amandelen, hazelnoten, cashew, rijst, haver of kokosnoot. Alpro’s producten zijn bekend onder de merken Alpro® en Provamel®. Alpro is deel van Danone en heeft zijn hoofdzetel in Gent (België), telt meer dan 1400 werknemers in Europa en beschikt over drie productievestigingen in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Alpro haar producten worden verkocht in Europa en daarbuiten, en draagt bij tot de verdere groei van plantaardige voeding. Sinds 2018 is Alpro B-Corp gecertificeerd vanwege zijn inspanningen om sociale en milieudoelstellingen te combineren met zijn strategische bedrijfsagenda. Meer info via www.alpro.com

Over ILVO

ILVO staat voor Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. De centrale missie van deze Vlaamse wetenschappelijke instelling is de landbouw, visserij en voedselverwerking in Vlaanderen meer duurzaam en rendabel te helpen maken. Dagelijks zijn er een 600-tal mensen aan de slag om het beleid, de bedrijven, stakeholders en de maatschappij te ondersteunen met toegepast onderzoek en gerelateerde dienstverlening. Interessant voor de voedingssector is de Food Pilot (samenwerking met Flanders Food), een experimentele fabriek met een breed gamma aan semi-industriële apparaten, labs en jarenlange voedings(technologische) expertise. Voor zijn plantaardig en dierlijk landbouwonderzoek beschikt ILVO onder meer over 200 ha proefvelden (een deel ervan in biologisch beheer), serres, en een volledige proefboerderij. Ook de economische en sociale systemen binnen en rond de agrovoedingsketen worden bestudeerd. Meer op www.ilvo.vlaanderen.be

Vragen?

Contacteer ons

Greet Riebbels

Communicatieverantwoordelijke ILVO

Ook interessant

Video 16/10/2020

Van idee tot product, de Food Pilot

Persoon in de Food Pilot
De Food Pilot is een applicatie- en analysecentrum opgericht door Flanders’ FOOD en ILVO, waar de agro-voedingsindustrie haar producten en processen op punt stelt.