Projectnieuws Afvalstromen uit zee: Europees project Blueshell gaat op zoek naar bioactieve stoffen in schelpen en schalen van mosselen, krabben en garnalen

02/05/2017
hand met mossels

Van schelp- en schaaldieren consumeren we slechts 30%, de schelpen en schalen eindigen doorgaans bij het afval. En dat is zonde, want deze resten bevatten nog nuttige eiwitten, vetten en anders stoffen. Die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als additief in de voedingsindustrie of als groeibevorderende stoffen in de fruitteelt.

Afhankelijk van de vangst en de consumptie, worden Europese deelstaten geconfronteerd met andere afvalstromen: voor België zijn dat natuurlijk mosselschelpen, terwijl de partners uit Ierland en Noorwegen vooral afval hebben van krab. Schalen van garnaal vormen een grote afvalstroom in onder andere Zweden en Italië. Blueshell, een Marine Biotech Eranet project, is een initiatief van 7 partners uit deze vijf Europese landen. Zij bekijken hoe de restfractie van schalen en schelpen kan worden opgewaardeerd voor verschillende toepassingen.

Via fijnmalen, enzymatische hydrolyse of fermentatie zullen bioactieve stoffen beschikbaar gemaakt worden. Deze zullen vervolgens getest worden op bepaalde eigenschappen, nl. i) ontstekingsremmende activiteiten, ii) antimicrobiële activiteiten, iii) activiteiten die plantgezondheid bevorderen. Uiteindelijk doel is het opschalen van de productie voor toepassing als voedingsadditieven ifv bewaring, en als groeibevorderende middelen in de aardbeiteelt.

De kick-off van het project gaat door te ILVO in Oostende op 3 en 4 mei. Volg het evenement en het verdere verloop van het project via Twitter, #EranetBlueShell.

Ook interessant