Studiedag Twee jaar koolstofmonitoring van Vlaamse bodems: eerste resultaten - Webinar

handje met bodemmateriaal

Om te weten hoeveel koolstof er in de Vlaamse bodems zit, heeft het Departement Omgeving in juli 2021 een bodemkoolstofmonitoringsmeetnet (Cmon) opgestart. Deze organische koolstof speelt namelijk een sleutelrol in zowel de kwaliteit van onze bodems als de klimaatproblematiek. Het meetnet Cmon wordt uitgevoerd door een consortium van Departement Omgeving, ILVO en INBO. Over een periode van 10 jaar zullen bodems onder alle landgebruiken (akkerland, blijvend grasland, bos, natuur en ruimtebeslag) bemonsterd worden. Alle locaties zullen daarna om de 10 jaar opnieuw bemonsterd worden. Zo weten we hoeveel koolstof er in de bodem zit, en hoeveel koolstof er verloren gaat of opgeslagen wordt. Op dit webinar stellen we de werkwijze en de resultaten van de eerste 2 werkjaren voor.

Het webinar wordt verzorgd door het Cmon consortium:

  • Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving – Katrien Oorts, Dries Luts, Joost Salomez
  • ILVO – Fien Amery, Tommy D’Hose
  • INBO – Suzanna Lettens, Bruno De Vos

Inschrijven kan tot 28 juni 12 uur. De deelnamelink wordt bezorgd op 28 juni in de namiddag.

Meer info