Doctoraatsverdediging Openbare verdediging doctoraal proefschrift Charlotte De Bruyn

Witloof

In deze studie werden nieuwe kandidaat genen geïdentificeerd en uitgeschakeld met behulp van CRISPR/Cas9 genome editing om genfuncties te onderzoeken en Cichorium planten te creëren met een verminderde bittere smaak.

Titel van het doctoraat: Ontrafeling van de sesquiterpeen lacton biosynthese pathway in Cichorium intybus gebruik makend van CRISPR/Cas9 genoom editing

Abstract van het doctoraal onderzoek

Industriële cichorei en witloof zijn traditionele Belgische gewassen met een belangrijke economische waarde. Industriële cichorei wordt voornamelijk geteeld voor de productie van inuline, terwijl witloof een bekende bladgroente is. Beide gewassen zijn rijk aan voedingsrelevante componenten met gunstige effecten op de menselijke gezondheid vanwege de biologische en farmacologische activiteiten van hun gespecialiseerde metabolieten. Hun bittere smaak beperkt echter het gebruik van industriële cichoreibloem in de voedingsindustrie en heeft een negatieve invloed op de aanvaardbaarheid van witloof voor de consument. Het wijzigen van de bitterheid zou dus nieuwe mogelijkheden kunnen scheppen met een grote economische impact. De gespecialiseerde metabolieten die verantwoordelijk zijn voor deze bittere smaak zijn sesquiterpeenlactonen (SL's). Binnen de SL's worden verschillende klassen onderscheiden, waarbij de guaianoliden het belangrijkst zijn met betrekking tot de bitterheid. Bekende genen die coderen voor enzymen die betrokken zijn bij de biosynthese van guaianolide SL's zijn germacrene A synthase (GAS), germacrene A oxidase (GAO), costunolide synthase (COS) en kauniolide synthase (KLS). In deze studie werden nieuwe kandidaat genen geïdentificeerd en uitgeschakeld met behulp van CRISPR/Cas9 genome editing om genfuncties te onderzoeken en Cichorium planten te creëren met een verminderde SL metaboliet productie, wat de ontwikkeling van nieuwe industriële toepassingen voor Cichorium kan faciliteren.

Je kan de verdediging online volgen via deze link:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8699...
Meeting ID: 869 9704 1363