kuikens

In dit derde webinar gaan we het hebben over Biosecurity in de broederijen: wat is er aan de hand?

Hilde van Meirhaeghe en Luc Ledoux wisselen tijdens een rondetafelgesprek van gedachten over de volgende kernpunten: de broederij speelt een centrale rol om de kwaliteit en de gezondheid van de kuikens te garanderen, maar ook voor de voedselveiligheid van de mens. Bioveiligheid is de hoeksteen om E.coli, Mycoplasma en ook Salmonella en Aviaire Influenza te controleren.

De dag van de webinar ontvangt u de link om deel te nemen.

Europe

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.101000728 (NetPoulSafe).