Onderzoeksproject Optimalisering van graslanduitbating door middel van een beslissingsondersteunende tool

In uitvoering GRASSAT
Kropaar gras

Contacteer onze expert

Partners

Inagro, Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij, VITO - Vlaams Instituut Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV