Onderzoeksproject Kwaliteitsvariatie in verse hammen en kookhammen van varkens in Vlaanderen : inzicht in de bijdrage van genetica en het potentieel van een minimaal invasieve meettechniek

Voltooid PROTENDERHAM
Beenham

Contacteer onze expert

Marijke Aluwé

Marijke Aluwé

Expert vleeskwaliteit, smaakpanels, berengeurdetectie en stakeholderattitudes

Contact

Algemeen kader

Het doel van dit project was om een beeld te krijgen van de vleeskwaliteit en zijn variatie in typische eindbeer- en zeugenlijnen die momenteel het genetische basismateriaal vormen van onze Vlaamse vleesvarkens. Het unieke aan dit project was dat de vleeskwaliteit hierbij bepaald werd op zowel vers vlees als hoogwaardige kookham. Daarnaast werd ook nagegaan of niet-destructieve meetmethodes gecorreleerd konden worden met de kwaliteit van de verse en gekookte ham en zo als ‘merker’ te dienen bij grootschalige monitoring. De resultaten van dit project helpen om geschikte geneticastrategieën voorop te stellen die op termijn moeten leiden tot Vlaamse vleesvarkens met een betere vleeskwaliteit en goede groeiprestaties.

Onderzoeksaanpak

De variatie in vleeskwaliteit werd onderzocht bij gerichte kruisingen van drie zeugenlijnen en twee types Belgische Piétrain eindbeerlijnen. Een type was meer geselecteerd naar hogere groei en het ander type naar hogere karkaskwaliteit. De groeiprestaties, karkaskwaliteit en vleeskwaliteit van de nakomelingen van deze dieren werden opgevolgd. De vleeskwaliteit werd bepaald op zowel vers vlees (carré en ham) als verwerkt product (kookham). Alsook werd het potentieel van 4 types niet-destructieve meetmethodes (NitFom, Jambo Flash, Vis/NIR Zeiss Corona Fibre en MLSI) geëvalueerd om de vleeskwaliteit van verse ham en kookham te voorspellen.

Relevantie/Valorisatie

De resultaten die werden bekomen via deze gerichte kruisingen helpen om bedrijven bewust te maken van het effect van keuze van genotype op de vleeskwaliteit. Algemeen kan besloten worden dat de keuze van eindbeerlijn en zeugenlijn meer effect heeft op stalprestaties en karkaskwaliteit dan op vleeskwaliteit.

De 4 geteste niet-destructieve meetmethodes voldeden niet om met voldoende accuraatheid vleeskwaliteitsparameters van verse ham te voorspellen, laat staan kookhamkwaliteitsparameters, met uitzondering van kleur door MLSI. Daarentegen was het wel mogelijk om met de Jambo Flash en Vis/NIR Zeiss Corona Fibre PSE-afwijkingen op verse, opengelegde hammen te detecteren, terwijl ook MLSI en NitFom duidelijk potentieel bleken te bieden.

Financiering

Flanders' Food
VLAIO